Meer starters houden er na een jaar mee op

1

Het aantal startende bedrijven dat er na een jaar alweer mee ophoudt, is vorig jaar licht gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor.

In 2012 begonnen ruim 121.000 ondernemers met een nieuw bedrijf en hield 30 procent van hen het na een jaar al voor gezien, zo blijkt uit een rapport van ING. In 2011, met een ongeveer even hoog aantal beginnende bedrijven, ging het om 26 procent.

Volgens ING-econoom Katinka Jongkind is een combinatie van slechte voorbereiding en economische tegenwind verantwoordelijk voor het groeiende aantal voortijdig afgebroken start-ups. Het aantal opheffingen was het hoogste in de sectoren detail- en groothandel, transport en logistiek en in de horeca. In het onderwijs, de zorg en in de industrie is het aantal starters dat er na een jaar de brui aan geeft juist het laagst. Dat zijn ook de sectoren waarin veel voorbereidingstijd, kennis en kapitaal nodig is om te starten.

Voor dit jaar verwacht ING dat het aantal starters opnieuw rond de 121.000 uitkomt. Er zullen meer zogenoemde zzp’ers, zelfstandigen zonder personeel, met een bedrijfje beginnen, maar ‘klassieke’ ondernemers wachten liever tot het economisch klimaat aantrekt.

Volgens de bank zijn de eerste 3 jaar kritiek voor het slagen van een bedrijf. Na het eerste jaar met circa 30 procent afhakers, stopt in het tweede jaar nog eens zo’n 15 procent van de starters. In het derde jaar is in totaal zo’n 60 procent van de beginnende bedrijven weg. Na het derde jaar ligt het aantal opheffingen op of onder de 10 procent.

(c) ANP 2013

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Financiering op

    Naast een slecht verdienmodel en onervarenheid van veel starters, vormt de financiering vaak (terecht) een struikelblok. Start-ups zijn veelal kapitaalconsumerend in de eerste fasen van hun bestaan. Ze weten de start vaak wel te financiering middels eigen- en een deel vreemd vermogen, maar houden er geen rekening mee dat het laten groeien van een bedrijf ook gepaard gaat met een financieringsbehoefte. Ze kunnen een financier geen met tijd en risico verdisconteerd rendement op vervolgfinanciering bieden, en additioneel eigen vermogen is vaak niet aanwezig.

    Ook is na een jaar meestal goed te zien of een onderneming naast winst of verlies ook waarde creëert. Investeringen worden immers pas meer waard wanneer een rendement op geïnvesteerd vermogen hoger dan de bijpassende kosten van kapitaal gegenereerd wordt. Bij veel starters is dit niet het geval. Stoppen is dan eigenlijk een juiste keuze, aangezien doorgaan waardevernietiging zou betekenen.

    http://www.adviesfinanciering.nl

Reageer