NBBU: modelovereenkomst zzp-bemiddeling

0

De NBBU meldt dat NBBU-leden gebruik kunnen maken van een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst voor zzp-bemiddeling. Met de overeenkomst kunnen risico’s bij bemiddeling van zzp’ers na het vervallen van de VAR op 1 mei 2016 worden afgedekt.

Met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) per 1 mei 2016 wordt de VAR afgeschaft en het werken met een beoordeelde overeenkomst geïntroduceerd. Dankzij het akkoord tussen de Belastingdienst en de NBBU kunnen zzp-bemiddelaars daar nu de goedgekeurde modelovereenkomst zzp-bemiddeling voor gebruiken.

Meer zekerheid

Dankzij overeenkomst en het keurmerk (zie hieronder) hebben opdrachtgevers meer zekerheid bij werken met zzp’ers, zo stelt NBBU. Met de overeenkomst wordt zekerheid ontleend over de afdracht van loonheffingen. Van belang is wel dat gewerkt wordt conform de overeenkomst. Anders bestaat alsnog de kans dat de Belastingdienst achteraf oordeelt dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen de bemiddelaar en de zelfstandige. Die moeten dan met terugwerkende kracht loonheffingen afdragen.

Keurmerk

Om in te spelen op de nieuwe situatie ontwikkelt de NBBU een keurmerk voor zzp-bemiddelaars. Het keurmerk wordt zodanig opgetuigd dat intermediairs gecontroleerd worden op correcte bedrijfsvoering en opdrachtgevers een duidelijk inzicht in de risico’s krijgen. Opdrachtgevers kunnen daarmee veilig in zee gaan met NBBU-intermediairs.

Substantiële bijdrage

NBBU-directeur Marco Bastian: ‘Met de goedgekeurde modelovereenkomst en de pilot voor een keurmerk leveren wij een substantiële bijdrage aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Voor opdrachtgevers wordt het helderder en duidelijker onder welke criteria zij met zzp’ers kunnen samenwerken. Dat bevordert de arbeidsmobiliteit en –participatie. Dat is goed voor de opdrachtgever, voor de intermediair en voor de zzp’er.’

Belang zzp-bemiddelaars

Intermediairs vervullen een belangrijke rol bij het van opdracht naar opdracht helpen van zzp’ers. Uit nieuwe cijfers van het Kennisinstituut Ondernemerschap (Kizo) blijkt dat 80 procent van de zzp’ers niet of moeilijk in staat is zelf aansluitend opdrachten te genereren. Veel zzp’ers maken gebruik van intermediairs omdat die hen van passende opdrachten kunnen voorzien.

Intermediair

Daar komt bij dat vrijwel iedere grote opdrachtgever de inhuur van zzp’ers via een intermediair regelt. Redenen hiervoor zijn het beperken van het aantal contractspartijen, maar ook omdat het kunnen voldoen aan vigerende wet- en regelgeving een specialisme is geworden.

Hier vindt u het PDF-bestand van de modelovereenkomst zzp-bemiddeling, inclusief de toelichting van de Belastingdienst.
Lees ook:

In de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) komt de verantwoordelijkheid voor het op orde hebben van de arbeidsrelatie te liggen bij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. De bescherming die de VAR u bood, komt te vervallen. Dat is een risico. Als opdrachtgever moet u goed op de hoogte zijn van wat nu precies uw nieuwe verantwoordelijkheden zijn. Kom naar het seminar Van VAR naar Wet DBA op 10 mei 2016 voor antwoord op alle belangrijke vragen. Breng uw kansen en risico’s in kaart!

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer