SNF komt met locatieregister

0

Stichting Normering Flexwonen (SNF) hanteert voortaan een SNF-locatieregister. Alle (uitzend)ondernemingen die bij SNF geregistreerd zijn of willen worden zijn verplicht om per 1 november aanstaande alle locaties ingevoerd te hebben in dit SNF-locatieregister.

Volgens SNF is dit nodig om meer inzicht te krijgen in de locaties waar de ondernemingen die bij SNF zijn geregistreerd arbeidsmigranten huisvesten.

Inspectie-instellingen ‘meekijken’

In eerste instantie is het SNF-locatieregister bedoeld voor de ondernemingen en de inspectie-instellingen. De ondernemingen registreren de locaties in het register en voeren de mutaties door. De inspectie-instellingen kunnen ‘meekijken’ in de locaties van hun klanten en daarmee de inspecties beter plannen, maar ook een beter gesprek voeren met de ondernemingen over fluctuaties, borging van de kwaliteitseisen, etc. Op termijn zullen de inspectiedata kunnen worden toegevoegd aan de locaties. Dit met het doel om twee of meer inspecties van dezelfde locatie in korte tijd te voorkomen.

Informatie voor SNF

In tweede instantie is het SNF-locatieregister bedoeld voor SNF zelf. Om meer informatie te hebben over het totaal aantal locaties van SNF-geregistreerde ondernemingen, het aantal bedden etc. Informatie zal slechts op geaggregeerd niveau en volledig geanonimiseerd worden gebruikt. Alleen in het geval van klachten zal SNF het locatieregister raadplegen om na te gaan welke onderneming verantwoordelijk is voor een locatie waarover geklaagd wordt.

SNF-keurmerk onderscheidend criterium

SNF gaat er vanuit dat met het invoeren van het locatieregister de waarde van het SNF-keurmerk toeneemt voor bedrijven, gemeenten, arbeidsmigranten, Rijksoverheid, vakbonden en andere belanghebbenden. En dat dat leidt tot een toename in het gebruik van de SNF-registratie.
Ook wil SNF graag dat gemeenten en andere partijen het SNF-keurmerk vaker als onderscheidend criterium gaan gebruiken voor het vaststellen van de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Het onder voorwaarden inzichtelijk kunnen maken van locaties kan hieraan bijdragen. In een pilot met de gemeente Hollands Kroon wordt hier in de komende periode eerst ervaring mee opgedaan.

Garantie goede huisvesting

Stichting Normering Flexwonen (SNF) geeft de garantie dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is. Om het keurmerk te behouden wordt een deel van de huisvestingslocaties van de keurmerkhouders jaarlijks door een onafhankelijke instelling gecontroleerd op leefruimte, brandveiligheid, administratie en beheer, hygiëne, een minimum aantal sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid.
Het SNF-keurmerk is in 2013 in het leven geroepen op initiatief van ABU, NBBU, VIA, PPE/PVV, LTO, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, de Unie en de LBV.

Locatieregister naast regulier register

Op dit moment staan 318 uitzendbureaus en andere organisaties geregistreerd in het regulier SNF-register van  Stichting Normering Flexwonen. Hierin worden echter geen individuele locaties geregistreerd.
Alle ondernemingen die bij SNF geregistreerd zijn of willen worden zijn daarnaast dus per 1 november a.s. ook verplicht alle locaties ingevoerd te hebben in het SNF-locatieregister.

Voor meer informatie over het locatieregister van SNF, lees de pdf’s SNF reglement dataverwerking locatieregister en Handleiding gebruik SNF locatiesregister ondernemingen.

Bron: NBBU

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer