Uitzendbeding

0

In een uitzendovereenkomst kan een uitzendbeding worden
opgenomen. Het uitzendbeding is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:
668a)

Een uitzendbeding betekent dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer:

  • de inlener afziet van de diensten van de uitzendkracht;
  • de uitzendkracht zich ziek meldt.

Volgens artikel 7: 691 BW mag een uitzendbeding alleen worden opgenomen voor de eerste 26 gewerkte weken van een uitzendkracht. De wet geeft echter de mogelijkheid bij cao van deze regeling af te wijken. In de ABU-cao is geregeld dat er voor 78 weken (fase A) een uitzendbeding kan worden opgenomen in de uitzendovereenkomst. In de NBBU-cao is dat 130 weken (fase 1 en 2).

Als de uitzendkracht zicht ziek meldt, dan heeft hij geen formele werkgever meer en daardoor op grond van de ziektewet een uitkering krijgt. De uitvoering wordt door het UWV gedaan.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer