Wijzigingen in dagloonvaststelling uitzendkrachten

0

Eigenrisicodragers voor de Ziektewet (ERD Ziektewet) moeten bij het dagloonberekeningen van uitzendkrachten rekening houden met een aantal wijzigingen op het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.

De vier veranderingen bij het berekenen van het dagloon van uitzendkrachten zijn:
1. Bij uitzendkrachten (met en zonder uitzendbeding) wordt het dagloon niet meer gebaseerd op ‘de dienstbetrekking’, maar op de ‘inkomstenverhouding’ zoals die staat in de loonaangifte en in de polisadministratie.
2. Heeft de inkomstenverhouding nog niet het hele refertejaar geduurd? Dan worden de dagloondagen geteld vanaf het begin van de inkomstenverhouding (tot einde refertejaar). Aangiftetijdvakken zonder loon blijven daarbij buiten beschouwing.
3. Had uw werknemer een Ziektewet-uitkering tijdens een doorlopende inkomstenverhouding? Dan telt deze mee bij de dagloonvaststelling.
4. Bij werknemers die ziek zijn of verlof hebben, zijn er misschien lagere inkomsten. De regels hierover in het dagloonbesluit gelden nu ook voor uitzendkrachten zonder uitzendbeding bij een doorlopende inkomstenverhouding.

Het dagloon wordt dus berekend met de gegevens uit de polisadministratie. Een periode van WW-uitkering in het refertejaar speelt niet meer mee in de berekening van het dagloon. Door de nieuwe manier van berekenen kunnen ERD Ziektewet nu ook zelf het dagloon berekenen, zo stelt het UWV. Eigenrisicodragers voor de Ziektewet kunnen vanaf 1 februari 2014 niet meer gratis het dagloon laten berekenen door UWV. Vanaf dan kost deze berekening € 40.

Voorkomen nul-daglonen
Een andere wijziging betreft het zogeheten nul-dagloon. Op grond van het dagloonbesluit was een dagloon van € 0 mogelijk. Dit kwam voor als een dienstverband begon in het laatste aangiftetijdvak van het refertejaar. Kreeg de werknemer in dat tijdvak geen loon, omdat dit later werd betaald? Dan zou dat loon niet meegenomen kunnen worden in de berekening van het dagloon met als resultaat een nul-dagloon. Om dit te voorkomen wordt het dagloon gebaseerd op het loon vanaf de start van het dienstverband tot de dag waarop de werknemer ziek of werkloos is geworden. Dit loon wordt dan gedeeld door het aantal dagloondagen in die periode.
Deze regel geldt voor alle Ziektewet-dagloonberekeningen en dus niet alleen voor uitzendkrachten.

De wijzigingen gelden sinds 1 februari 2014 voor alle Ziektewet-dagloonberekeningen en komen nog in het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen te staan dat op 1 juni 2013 inging, zo meldt het UWV. Hoewel het wijzigingsbesluit later dit jaar pas definitief wordt, houdt UWV er nu al rekening mee.

 

Bron: UWV

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer