Ondernemerschap vrije keus voor meeste zzp’ers

0

Van de zzp’ers had 18,4% geen andere optie en is gedwongen als zelfstandige te starten, bijvoorbeeld vanwege ontslag. Maar voor ruim vier op de vijf zelfstandige professionals is het een eigen, bewuste keus geweest.

Dat blijkt uit de ZZP Barometer, de onafhankelijke onderzoeksmonitor. Onlangs is aan 631 zzp’ers in Nederland gevraagd wat de motieven waren om te starten als zelfstandige. Het onderzoek is via een online vragenlijst gehouden.

“De discussie vanuit belangenbehartigers en politieke partijen focust zich teveel op deze minderheid, de grote meerderheid is gestart uit positieve redenen,” zegt initiatiefnemer Jeroen Sakkers.

De belangrijkste motieven
De belangrijkste motieven om te starten als zelfstandige zijn achtereenvolgens zelfstandigheid ofwel onafhankelijkheid (41,8%), meer vrijheid (60,9%), meer flexibiliteit (56,6%), hiërarchie of eigen baas zijn (41,8%) en meer verdienen ofwel loon naar werken (24,6%). Een deel van de zelfstandigen geeft aan het ondernemerschap als enige mogelijke bron van inkomsten te zien.

 

Belangenbehartigers en politieke partijen
De gemiddelde zelfstandige is dus een kansondernemer. Hij is niet gestart uit noodzaak, zoals media, vakbonden, belangenbehartigers en politieke partijen veelal doen geloven. Dit overgrote deel van de zelfstandigen wil graag als ondernemer behandeld worden, en zelf – wel of niet – kiezen voor zaken als arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en pensioen of het bepalen van tarieven. Het deel waarover de belangenbehartigers en politieke partijen zich zorgen maken gaat dus om de groep van 18,4%. Dus de zelfstandige die gedwongen is te ondernemen, ook wel de schijnzelfstandige.


Bron: ZZP Barometer 

Lees het ‘Jaarrapport Feiten, cijfers en trends 2013/2014‘ van ZZP Barometer.

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer