Zwangerschap hoeft niet te worden gemeld

0

Ontslag wegens zwangerschap die duidelijk
zichtbaar was tijdens het sollicitatiegesprek.

De feiten

Een werkneemster is op 25 april 2005 bij haar werkgever in dienst getreden en wordt na drie dagen ontslagen. Als argument hanteert de werkgever dat werkneemster verzuimd heeft melding te maken van haar zwangerschap die op dat moment ruim zeven maanden was gevorderd. De werkneemster heeft drie weken voor de aanvangsdatum van het dienstverband gesolliciteerd en heeft inderdaad niet gemeld dat zij zwanger was, terwijl zij wist dat de functie per direct ingevuld diende te worden. De werkgever heeft niet naar de zwangerschap geïnformeerd. Gelet op de duur van de zwangerschap was die duidelijk zichtbaar tijdens het sollicitatiegesprek. Bovendien heeft de echtgenoot van de werkneemster na het sollicitatiegesprek, in het bijzijn van de bedrijfsleider nog gesproken over de aanstaande gezinsuitbreiding. De werkgever heeft begin september het ontslag ingetrokken en een ontbindingsverzoek ingediend, zich beroepend op een verstoorde arbeidsrelatie wegens een vertrouwensbreuk. De werkneemster bestrijdt dit alles en vordert in kort geding wedertewerkstelling.

De beslissing

De kantonrechter is van mening dat er geen sprake is van een zwaarwichtige reden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens de gestelde problematiek aangaande de zwangerschap. Dat de bedrijfsleider niet meer met de werkneemster wil samenwerken komt voor risico van de werkgever. De werkgever had daar actie behoren te nemen, en de situatie niet op haar beloop moeten laten. De vordering wordt toegewezen, de werkneemster zal haar werkzaamheden mogen hervatten.

Kantonrechter Maastricht 10 oktober 2005, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2005, nr. 238

Commentaar

Het is raadzaam een zichtbaar zwangere vrouw te vragen naar de vermoedelijke bevallingsdatum, om daarmee rekening te kunnen houden. Zij is niet verplicht daarover ongevraagd mededelingen te doen. Als het onderwerp niet ter sprake komt, is dat de vrouw niet aan te rekenen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer