Interculturele communicatie

0

Zo veel mensen met verschillende culturele
achtergronden. Aandachtspunten voor succesvolle interculturele
communicatie.

 • Ga uit vanuit de overeenkomsten, niet de verschillen.
 • Ieder mens wil als een individu gezien worden, niet als groep beoordeeld worden.
 • Herhaal en benadruk de belangrijke boodschap.
 • Probeer specifiek en expliciet te zijn in de boodschap.
 • Pas op met beeldspraak of (cynische) humor, dat is vaak moeilijk te begrijpen.
 • Pas op voor communicatie vanuit een cultureel superioriteitsgevoel .
 • Volg non-verbale signalen die wijzen op onduidelijkheid of gêne.
 • Op de website van Forum (http://www.forum.nl/) staat een actuele kalender, met omschrijving van alle eigen specifieke feestdagen.
 • Bij taalachterstand heeft gedrukt of digitaal materiaal minder impact dan een gesprek.
 • Ga niet voorbij aan het feit dat nieuwkomers in een cultuur,
  soms al een lange weg van acculturatie en aanpassingen hebben afgelegd.
Veel professionals worden in multiculturele situaties door hun eigen culturele referentiekader belemmerd bij een adequate beeldvorming. Dat is niets unieks. Zo bezochten enkele stamhoofden van de Griekwa, een stam behorend tot de Zuid-Afrikaanse bosjesmannen, onze hoofdstad. Eenmaal thuis gekomen deden ze verslag van hun ervaringen: ‘arme mensen, in Amsterdam hulle het nie land nie om bokke te houde nie’ (arme mensen, in Amsterdam hebben ze geeneens land om geiten te houden)…

Auteur: Sander Schroevers

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer