ChatGPT, wat hebben flexbureaus eraan?

0

AI-gedreven chatbots zijn here to stay. Wat zijn de kansen en bedreigingen van voor flexbureaus? “AI is echt heel slim, maar by far nog niet zo slim en empathisch als een mens.”

ChatGPT, de AI-chatbot van OpenAI, heeft alles en iedereen in beweging gekregen. Microsoft haastte zich om erin te investeren en alle grote concurrenten ontwikkelen nu als een razende hun eigen chatbots. Google ontwikkelt Bard, het Chinese Baidu is bezig met ERNIE Bot en ook AI-bots Sparrow en Claude komen eraan. Ook op de arbeidsmarkt zorgt  ChatGPT voor beroering. Bedrijven onderzoeken wat zij ermee kunnen en werknemers kijken kritisch wat dergelijke bots betekenen voor hun werkzaamheden.

Wim van den Nobelen
Wim van den Nobelen

AI-bots niet meer dan een tool

Wat betekent ChatGPT voor flexbureaus? Zijn er serieuze bedreigingen? Wim van den Nobelen, recruiter bij Strictly People en blogger bij Werf-en, is er duidelijk over. “Als je als organisatie of medewerker bang bent voor ChatGPT moet dat echt te denken geven. In feite zeg je daarmee dat je vervangbaar bent, dat je onvoldoende waarde toevoegt. Je hebt angst voor je eigen positie, vreest dat ChatGPT jouw functie kan vervullen. Nu is AI echt heel slim, maar by far nog niet zo slim en empathisch als een mens.” Van den Nobelen ziet AI-bots dan ook nog niet als bedreiging. “ChatGPT is op dit moment niet meer dan een tool die jou als medewerker en jou als organisatie beter kan maken. Het wordt pas gevaarlijk als dergelijke AI-bots uitgroeien tot méér dan een tool, maar in mijn ogen gaat dat nog jaren duren.”

Menno Lanting
Menno Lanting

ChatGPT is een handig hulpmiddel

Ook spreker, auteur en innovator Menno Lanting ziet ChatGPT vooralsnog als niet meer dan een handig hulpmiddel, met slechts beperkte bedreigingen voor flexbureaus. “We staan nog maar aan het begin van de ontwikkelingen, maar op dit moment zit een mogelijke bedreiging alleen op het gebied van de reproduceerbare taken van flexbureaus. Vacatureteksten bestaan deels uit standaard, rechttoe rechtaan content. Dergelijke algemene teksten kunnen prima door ChatGPT worden geschreven. Hooguit moet je ze her en der nog wat tweaken. Voor dat soort werk zou je minder personeel nodig kunnen hebben.”

 

Lees ook: ‘De impact van digitalisering is heel groot voor flexbedrijven’

Een verkeerd beeld van de kandidaat

Mark van Assema, HR-projectleider van Total Talentmanagement-oplossingen, ziet een serieuzere bedreiging. “Kandidaten gaan bij het schrijven van sollicitatiebrieven natuurlijk ook gebruikmaken van ChatGPT. Die brieven worden dan misschien langer, waardoor het meer tijd kost ze te beoordelen. Maar vooral: wat zegt een door een ChatGPT geschreven brief nu eigenlijk over een kandidaat? Je kunt als flexbureau een heel verkeerd beeld krijgen van kandidaten. Daar maak ik me echt zorgen om.”

Menselijke component is onderscheidend

Het valt – op dit moment – al met al nog wel mee met de bedreigingen van AI-bots. En als ze er al zijn, zijn het toch vooral bedreigingen voor individuele medewerkers van het flexbureau. Kansen zijn er echter des te meer. ChatGPT noemt zelf ‘een verbeterde efficiëntie’ als kans. Door repetitieve taken te automatiseren, zoals het beantwoorden van veelgestelde vragen van klanten en kandidaten, kunnen medewerkers van flexbureaus zich meer richten op de kern van werving en selectie. Zoals het interviewen.
Ook Lanting denkt dat flexbureaus zich meer dan ooit kunnen onderscheiden door de menselijke component. “Door AI wordt in een betrekkelijk homogene markt als de flexbranche je creativiteit als organisatie, en met name het persoonlijke contact, belangrijker.” Daarnaast ziet Lanting het als een kans voor een flexbureau om mensen mee te nemen in de nieuwe ontwikkelingen. “Neem de vlucht naar voren. Denk niet dat deze AI-ontwikkeling vanzelf wel weer overwaait. Dit is in mijn ogen echt een iPhone-moment, dat de toekomst gaat veranderen. Train je eigen mensen in het gebruik van ChatGPT: wat kan wel en wat kan niet? Hoe en wanneer kun je AI-bots toepassen? Hoe stel je de juiste vragen? En heel belangrijk: vergeet niet daarbij je kandidaten en vooral klanten mee te nemen.”

“Door AI wordt in een betrekkelijk homogene markt als de flexbranche je creativiteit als organisatie, en met name het persoonlijke contact, belangrijker.”

Wat zegt ChatGPT zelf

Het slotwoord is aan ChatGPT zélf. En dat is geruststellend voor flexbureaus. “ChatGPT maakt uitzendbureaus niet overbodig. (…) Een belangrijke functie van uitzendbureaus is het persoonlijke contact met kandidaten en klanten. Het persoonlijke contact stelt uitzendbureaus in staat om de unieke behoeften van kandidaten en klanten te begrijpen en om oplossingen op maat aan te bieden. (…) Bovendien zijn er veel taken waarvoor menselijke tussenkomst nog steeds nodig is, zoals het interviewen van kandidaten, het onderhandelen over salarissen en arbeidsvoorwaarden en het bieden van loopbaanbegeleiding. Dus, hoewel ChatGPT uitzendbureaus kan helpen om efficiënter te werken en hun dienstverlening te verbeteren, is het niet in staat om alle taken van een uitzendbureau over te nemen.”

Hoe kun je als flexbureau starten met ChatGPT?

“De tool is gratis, dus er staat je niets in de weg om er uitgebreid mee te experimenteren. Bijvoorbeeld bij het schrijven van vacatureteksten”, aldus Van Assema. Lanting is het met hem eens. “Ga ’s avonds als flexondernemer een keer niet Netflixen, maar zelf spelen met ChatGPT. Je hebt hier namelijk echt geen consultants voor nodig. Je kunt prima zelf pielen en uitvogelen waar voor jou mogelijke bedreigingen en kansen liggen.” Van den Nobelen noemt integratie van ChatGPT in een chatbot een interessante concrete toepassing voor een flexbureau. “De bereikbaarheid van veel bureaus is dramatisch. Een 24/7 chatbot die is gekoppeld aan ChatGPT kan dan een uitkomst zijn voor de algemenere vragen. Als je dat slim doet, kun je enorm veel mogelijke vragen van kandidaten en klanten op een goede manier beantwoorden. Met als bijkomend voordeel dat de tool zelflerend is, dus steeds beter wordt.”


Dit is een bewerkte versie van het artikel, geschreven door Paul Poley, dat is gepubliceerd in Flexmarkt digimagazine ICT, april 2023. Dit digimagazine is beschikbaar voor abonnees van Flexmarkt pro.

Met Flexmarkt pro heb je exclusief toegang tot:
✅ verdiepende en analyserende artikelen
✅ de verzuim- en transitietool
✅ handige voorbeelddocumenten, zoals de oproep – en vaststellingsovereenkomst
✅ antwoord op tientallen juridische flexvragen
✅ Flexmarkt magazine: het laatste nummer en archief
Waar nodig is deze informatie juridisch getoetst door onze arbeidsrechtadvocaten.

Abonneer je hier op Flexmarkt Pro

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer