Maak als uitzender de HR-afdeling van je klant ‘data driven’

0

Data driven HR biedt kansen voor uitzenders. Juist als uitzender kun je een grote bijdrage leveren aan de wens van HR-afdelingen om een meer datagedreven beleid te voeren. Zo doe je dat.

De systemen waarmee bedrijven vandaag de dag werken vergaren oneindig veel data. Deze data zijn in potentie een enorme bron van kennis. Bedrijven die data weten te transformeren naar kennis en die kennis kunnen omzetten naar beleid, zijn over het algemeen een stuk toekomstbestendiger.

Geen wonder dat ook data driven HR een populair onderwerp is in webinars, trainingen en opleiden. De HR-afdeling is immers een enorme vergaarbak van data. Denk bijvoorbeeld aan ziekteverzuim, de gemiddelde leeftijd van afdeling X, in- en uitstroom van medewerkers of de procentuele verhouding tussen vast en flexibel personeel.

Van HR-metrics naar HR- analytics

Deze verzamelde data vallen onder de noemer HR-metrics. HR metrics is de verzamelnaam voor statische data die je op orde moet hebben om de volgende stap te kunnen nemen: HR-analytics.

HR-analytics is de kunst van het leggen van verbanden op basis van HR-metrics. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zomaar wat willekeurige vragen die beantwoord kunnen worden met HR- analytics:

  • Wat is het effect van 1,5% collectieve loonsverhoging (X) op ons personeelsverloop (Y)?
  • Is ons ziekteverzuim (Y) gedaald na installatie van het nieuwe ventilatiesysteem (X)?
  • Kan de voorspelde hoeveelheid extra werk in het hoogseizoen(Y) worden opgevangen met 15% extra flexkrachten (X)?

Nogmaals: er zijn talloze manieren om HR-analytics te bedrijven.

De rol van de uitzender

Als je kijkt naar bovenstaande voorbeelden dan is het niet vreemd dat iedere HR-professional de meerwaarde inziet van een datagedreven HR-beleid. Toch is een dergelijk beleid makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak is het probleem een gebrek aan softwarematige ondersteuning om zuivere data (metrics) te verzamelen en te interpreteren. En zonder HR-metrics geen HR- analytics. Gelukkig komt hier de uitzender in beeld. Met de juiste workforcemanagement-software kun je als uitzender jouw klant proactief ondersteunen met relevante data.

Dat betekent trouwens niet dat je simpelweg een bestand met data moet aanleveren. Met data an sich kan de HR-anager nog niet zoveel. Sterker nog, het zijn dan vaak nietszeggende codes en symbolen.

De optimale workforce-samenstelling

Data worden interessant als je bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit voor een bepaalde kostenplaats of bedrijfslocatie ermee kunt aantonen. Dat doe je door vaste en flexibele medewerkers te laten klokken ‘daar waar gewerkt wordt’. Bijvoorbeeld direct aan een productielijn en dus niet bij de ingang van het pand of de productieruimte. Zo krijg je zuivere gewerkte uren in een urenregistratiesysteem. Deze data laten bijvoorbeeld zien hoeveel uur door hoeveel personen aan productielijn 1 is gewerkt in periode X.

Ook bied je meerwaarde voor de klant als je:

  • Betrouwbare analyses maakt van urenverdelingen over bepaalde periodes, vestigingen of productielijnen.
  • Laat zien of roosteren en realisatie overeenkomen.
  • De verlofsaldo’s van medewerkers inzichtelijk maakt en hoeveel contracturen zij nog hebben voor een bepaalde periode.

Dat laatste helpt bij de afweging welke medewerkers voor de komende week juist wel, en welke juist niet moeten worden ingezet. Wel zo handig, want jouw klant wil continu de optimale workforce-samenstelling, bestaande uit vaste en flexibele krachten.

4 tips om jouw positie als uitzendorganisatie te verstevigen

Kortom, je wilt met data rapportages genereren waarmee je de HR-manager van jouw klant helpt om datagedreven beslissingen te nemen. ‘Maak de HR-afdeling van je klant Data Driven’ is één van de vier tips uit de whitepaper: Zo word je als uitzender een partner van je klant. Die tips helpen jou om klanten proactief te ondersteunen met workforce-management. En zo word je als uitzender nóg waardevoller voor de klant.

Dit artikel is gesponsord door Nedap.

 

 

 

 

Over Auteur

Reageer