Payroll- en uitzendkrachten in vaste dienst bij Rijksdienst

0

Na maandenlang overleg en acties zijn per 1 september jl. 203 uitzendkrachten met payroll- of uitzendcontract in vaste dienst getreden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Inmiddels is het Rijk begonnen met het afbouwen van payroll-constructies door bestaande contracten met payroll-bedrijven niet te verlengen. Volgens een circulaire van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn alle payroll-contracten uiterlijk in het voorjaar 2016 beëindigd.

FNV: payrollen is schijnconstructie
Momenteel loopt er een juridische procedure tegen het Rijk waarin de vakbond voor iedereen die bij het Rijk in een payroll-constructie werkt het ‘ambtenaarschap’ opeist. Marcel Nuyten, onderhandelaar cao’s uitzendkrachten bij FNV Bondgenoten: ‘Payrollen is een schijnconstructie waarmee werkgevers hun verantwoordelijkheid proberen te ontlopen. Wat ons betreft hoort het in de verdomhoek. Het leidt tot ongelijke behandeling van werknemers op de werkvloer die vaak langdurig hetzelfde werk verrichten. Dat is voor ons onacceptabel, en de overheid en het Rijk horen het goede voorbeeld te geven.’

VPO: uitsluiting payroll onbegrijpelijk
In een gevraagde officiële reactie noemt de VPO het besluit van de Rijksoverheid om in haar personeelsorganisatie payrollcontracten af te bouwen en meer mensen in tijdelijke dienst te nemen, onbegrijpelijk en onverstandig. ‘We leven in een tijd waarin niet alleen het bedrijfsleven maar ook de overheid sterk let op de kosten en investeert in een kleinere, efficiënte en slagvaardige organisatie. Door meer mensen in tijdelijke dienst te nemen verkleint de overheid niet haar organisatie maar vergroot deze’, zo laat een VPO-woordvoerder weten.
‘Naast een deel vaste medewerkers zal de overheid behoefte blijven houden aan flexibiliteit in zijn personeelsorganisatie waarbij, afhankelijk van de situatie en de aard van het werk, gekozen kan worden voor diverse soorten flexvormen. Daarbij hoort de kwaliteit in termen van goed werkgeverschap en sociale zekerheid voor de medewerker leidend te zijn. Payroll – in zijn goede vorm toegepast volgens de kwaliteitsnormen en het arbeidsvoorwaardepakket van de VPO –  is een goed georganiseerde vorm van dienstverlening op de arbeidsmarkt.

De VPO is van mening de inzet van payrolldienstverlening juist bijdraagt aan enerzijds een kleine en kostenbewuste personeelsorganisatie en dat anderzijds goed werkgeverschap voor de werknemer is gewaarborgd.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer