Toegenomen arbeidsmobiliteit vraagt om eenvoudig pensioenstelsel

0

Het huidige pensioenstelsel moet beter worden toegesneden op de toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt en de toename van flexibele arbeidsrelaties. Dat schrijft het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) in een advies aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volgens Actal is ruim 31 procent van de beroepsbevolking werkzaam als flexibele arbeidskracht. De totale omvang van de regeldruk als gevolg van deze flexibele arbeid is voor het pensioendomein geraamd op circa 346 miljoen euro. Deze omvang kan de komende jaren toenemen als nog meer mensen flexibel gaan werken en de arbeidsmobiliteit verder toeneemt. De complexiteit en regeldruk voor werknemer, zzp’er en bedrijf kan met behulp van een aantal maatregelen fors worden verminderd, aldus Actal. Bijvoorbeeld door loonbegrippen uit het fiscale domein en die uit het pensioendomein te uniformeren. Samen met een uniformering van de systematiek voor heffing en afdracht is een maximaal effect op de regeldruk van bedrijven te realiseren. Bedrijven zouden hierdoor ook met minder uitvoerende instanties te maken kunnen krijgen.

Flexibele arbeidskrachten, maar ook werknemers met vaste contracten die regelmatig van werkgever veranderen, ontvangen als gevolg van de vele arbeidsrelaties meer dan gebruikelijk informatie, brieven en overzichten van verschillende pensioenuitvoerders. Ontsluiting van alle pensioeninformatie en overzichten via één portal voorkomt dat zij telkens inhoudelijk dezelfde brieven moeten lezen. Toezending van papieren informatiedragers kan volledig achterwege blijven. Digitale ontsluiting maakt ook het bewaren en archiveren van pensioeninformatie en overzichten makkelijker.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer