Verzekeringen voor flexondernemers

0

Net als andere ondernemers hebben ook flexondernemers te maken met verzekeringen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen verzekeringen voor de ondernemer zelf, verzekeringen voor de onderneming en verzekeringen voor de flexwerkers.

Voor wat betreft de ondernemer zelf is er niet veel verschil tussen een ondernemer in de flexbranche en andere ondernemers. Omdat ze niet onder een overheidsregeling vallen, moeten ze een aantal voorzieningen zelf regelen. De belangrijkste: de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en het pensioen. Als een ondernemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, krijgt hij geen inkomen. Datzelfde geldt voor zijn pensioen.

Bij alle verzekeringen van een ondernemer geldt dat hij eerst zorgvuldig moet afwegen welke risico’s hij in zijn bedrijfsvoering precies heeft en welke daarvan hij zelf zou kunnen dragen. Voor AOV en pensioen is het aan te bevelen iets te regelen, zo stelt Patrick Piekar, accountmanager zakelijke markt bij DGA Financieel Adviseurs.

In het oktobernummer van Flexmarkt vertelt hij over ander relevante verzekeringen voor flexondernemers, met betrekking tot hun onderneming en het flexpersoneel.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer