Tag: uitzendbureau

Werkgeverschap
Verantwoordelijk voor arbo bij warm weer

De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer. In het geval van uitzendwerk hebben zowel inlener als uitzendbureau een verantwoordelijkheid. Wie moet er nu maatregelen nemen bij hoge temperaturen?

1 2 3 4 5 6 31