Tag: werkloosheid

Arbeidsmarkt
CBS: Werkloosheid gelijk gebleven

In de periode december 2007–februari 2008 waren
gemiddeld 321 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,2 procent van de
beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,1 procent.

1 17 18 19