Werkloosheid stijgt licht

0

In de periode december 2008 – februari 2009 waren gemiddeld 314 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,1 procent van de beroepsbevolking. Zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode december 2008 – februari 2009 uit op 306 duizend personen, 3 duizend meer dan de vorige driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In de laatste maanden van 2008 is aan de jarenlange daling van de werkloosheid een einde gekomen en begon de werkloosheid op te lopen. De periode december 2008 – februari 2009 is de derde maand op rij dat de werkloosheid licht is gestegen.

Het is gebruikelijk dat de werkloosheid in deze periode van het jaar stijgt. Daarom worden de cijfers voor seizoen gecorrigeerd. Zonder verwijdering van seizoeninvloeden steeg de werkloosheid met 16 duizend ten opzichte van de vorige driemaandsperiode.

De werkloosheid ligt in de periode december 2008 – februari 2009 nog altijd 7 duizend lager dan een jaar eerder. De afname komt geheel voor rekening van de vrouwen waar de werkloosheid met 26 duizend personen daalde. Onder mannen is de werkloosheid juist 19 duizend hoger. Tot dusver zijn vooral sectoren waar veel mannen werkzaam zijn door de economische teruggang getroffen. De stijging van de werkloosheid onder mannen betreft uitsluitend mannen tot 45 jaar. De werkloosheid onder mannelijke 45-plussers is nog steeds flink lager dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Klik hier voor het persbericht inclusief de grafieken en tabellen

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer