Werknemers van een coffeeshop willen geen uitzendkracht worden

0

Werknemers kunnen niet worden gedwongen mee te werken aan herplaatsing door een uitzendbureau.

De feiten

Een werkgever runt een coffeeshop met een kleine honderd werknemers. De coffeeshop is na herhaalde politie-invallen gesloten. Met een deel van de werknemers zijn ontslagregelingen getroffen, maar een deel van de werknemers heeft daaraan niet meegewerkt en maakt aanspraak op loonbetaling. De werkgever heeft een uitzendbureau ingeschakeld om deze werknemers te herplaatsen en heeft weigering van medewerking aangemerkt als werkweigering, gevolgd door ontslag op staande voet. Zeven werknemers hebben dit ontslag aangevochten.

De beslissing

De kantonrechter stelt eerst vast dat de sluiting van de coffeeshop geheel voor risico van de ondernemer komt. Omdat de werkgever geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomsten heeft opgenomen, zijn de werknemers niet verplicht de voorstellen in de arbeidsverhouding, namelijk het gaan werken voor een uitzendbureau, te accepteren. Daarover moet overeenstemming worden bereikt en deze kan niet worden afgedwongen. Omdat de werknemers zich wel bereidwillig hebben opgesteld is hen niets te verwijten en worden de ontslagen ongeldig verklaard.

Commentaar

Als de werkgever er wel voor had gezorgd dat in de arbeidsovereenkomsten een eenzijdig wijzigingsbeding was opgenomen, dan nog had de werkgever zeer zorgvuldig dienen te handelen bij de herplaatsing van de werknemers. 

Kantonrechter Terneuzen 23 juli 2008, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2009, nr. 8
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer