5 mei doorbetaalde feestdag?

0

Aanstaande woensdag is het weer Nationale Bevrijdingsdag. De overheid heeft besloten dat de cao-partijen mogen beslissen of werknemers met 5 mei in lustrumjaren, zoals 2010, recht hebben op een doorbetaalde vrije dag.

 

Het antwoord op de vraag of 5 mei een doorbetaalde feestdag is, moet dus gezocht worden in de cao. In de cao’s voor uitzendkrachten van de ABU, de NBBU en de NVUB is geregeld dat 5 mei een feestdag is in 2010. Maar hoe zit het als bij de inlener 5 mei niet geldt als feestdag, zoals in de bouw-cao?

ABU

In de ABU-cao is geregeld dat wanneer er vanwege een feestdag niet gewerkt kan worden, over deze feestdag het loon doorbetaald wordt. Wanneer het bedrijf van de inlener open is op 5 mei, is het voor de uitzendkracht dus wel mogelijk om te gaan werken. Beslist de uitzendkracht zelf om niet te gaan werken, dan zal hij hiervoor een vrije dag moeten opnemen. Het niet kunnen werken vanwege de feestdag is dan immers niet de reden van het niet werken.

Als de uitzendkracht toch gaat werken op 5 mei, zijn er qua beloning twee situaties mogelijk. Wanneer de uitzendkracht wordt beloond volgens de ABU-beloning, heeft hij recht op een toeslagfactor van 1.50. Wanneer de uitzendkracht wordt beloond volgens de inlenersbeloning, heeft hij alleen recht op een toeslag, als dit ook het geval is bij de inlener. Erkent de inlener 5 mei niet als feestdag, dan zal er geen toeslagfactor van toepassing zijn.

NBBU

Met betrekking tot het wel of niet werken op 5 mei geldt in de NBBU-cao hetzelfde als in de ABU-cao: als het inlenende bedrijf open is, kan de uitzendkracht gaan werken. Wanneer hij er zelf voor kiest om niet te werken, moet hij hiervoor een vrije dag opnemen.

In de NBBU-cao is geregeld dat uitzendkrachten worden beloond volgens de inlenersbeloning. Dit geldt ook voor toeslagen voor het werken op feestdagen. Wanneer 5 mei bij de inlener niet geldt als feestdag, krijgt de uitzendkracht ook geen toeslag voor het werken op deze dag.

NVUB

Ook in de NVUB-cao geldt de inlenersbeloning en volgen de uitzenders de regels van de inlener. Het wel of niet krijgen van een toeslag voor het werken op 5 mei is dus afhankelijk van de regels bij de inlener.

Wat betreft het doorbetalen van 5 mei wanneer de uitzendkracht niet werkt, geldt volgens de NVUB-cao het volgende: uitzendmedewerkers in fase 1, 2 en 3a die feestdagreserveringen opbouwen, reserveren naar verhouding van de gewerkte tijd een vergoeding in tijd of geld. Als een uitzendkracht dus heel 2010 werkt, krijgt hij 5 mei de gehele dag vergoed. Het maakt dan niet uit of de inlener 5 mei als feestdag erkent.

Wanneer de uitzender beleidsmatig heeft gekozen om geen gebruik te maken van de feestdagenreserveringen, dan moet de gehele feestdag vergoed worden.

Payroll-cao

In de cao voor payroll ondernemingen van de VPO is met betrekking tot feestdagen geregeld dat dezelfde feestdagen gelden als bij de inlener. Of 5 mei een feestdag is, is volgens de payroll-cao dus afhankelijk van de cao van de inlener.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer