Rechter vult onduidelijk relatiebeding aan

0

Een relatiebeding dat de werknemers met de vorige werkgever hebben afgesproken is ook geldig na de bedrijfsovername.

Omdat het beding nogal onduidelijk is geformuleerd en geen einddatum heeft, legt de kantonrechter het beding uit.

De situatie

Twee werknemers van een bedrijf hadden een arbeidsovereenkomst met daarin een relatiebeding. In dat beding staat dat “het de werknemer op straffe van een boete van tienduizend gulden per overtreding verboden is zowel gedurende als na het einde van deze overeenkomst …. financiële transacties aan te gaan, hetzij middellijk of onmiddellijk, waarmee zaken van cliënten direct of indirect zijn gemoeid – met relaties welke behoren tot de cliëntenkring van werkgever.” Het bedrijf wordt in 2007 overgenomen en in 2009 beginnen de werknemers een eigen bedrijf in dezelfde branche.

De vordering

De twee werknemers vorderen samen in een kort geding de schorsing van het relatiebeding, dan wel de werking van het beding te beperken tot door hen aangeleverde lijst met relaties dan wel het beding te handhaven en de werknemers een vergoeding toe te kennen.

Het oordeel

De kantonrechter stelt vast dat er met de vorige werkgever een rechtsgeldig relatiebeding is afgesproken dat door de overgang van de onderneming van rechtswege is overgegaan op de -inmiddels- ex-werkgever. Maar het beding is bijzonder onduidelijk geformuleerd, vindt de kantonrechter. Daarom legt hij het beding als volgt uit: de werknemers mogen na hun dienstverband geen zaken doen met relaties uit het klantenbestand van de ex-werkgever. Dat klantenbestand beperkt de kantonrechter tot de klanten die in de afgelopen drie jaar daadwerkelijk zaken hebben gedaan met de ex-werkgever.

Het relatiebeding heeft ook geen einddatum en dat zou impliceren dat het beding eeuwig zou gelden. Daarom beperkt de rechter de tijdsduur en bepaalt dat de werknemers gedurende een jaar aan het beding gebonden zijn.

Bron:
LJN BM0542, Kantonrechter Zaandam
Relatiebeding, Kort geding
16 maart 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer