Geen algemeen verbindend verklaring Bouw-cao

0

De aanvraag tot algemeen verbindend verklaring (AVV) van de cao Bouw & Infra is ingetrokken door de cao-partijen. En dat is goed nieuws voor de uitzendbranche.

Want in het principeakkoord van de nieuwe Bouw-cao van dit voorjaar zijn een aantal bepalingen opgenomen die nogal wat gevolgen hebben voor het uitzenden in de bouw.

Henk Geurtsen (Experts in Flex) legt voor Flexmarkt uit waarom het goed is dat deze Bouw-cao niet algemeen verbindend wordt verklaard.

Wat is er aan de hand?
In het principeakkoord was onder meer opgenomen dat uitzendbureaus de inloopschalen niet meer toe kunnen passen en dat BBL-leerlingen niet meer via een uitzendbureau aan de slag mogen gaan. Flexmarkt heeft hierover al een publicatie van Henk Geurtsen geplaatst voordat de cao een feit was; lees het artikel Uitzenden in de bouw wordt duurder.
De voorzitter van de NBBU, Brigitte van der Burg, heeft in augustus een column geschreven over de situatie rondom de BBL-leerlingen. Daarop zijn er door de VVD-Kamerleden Wiersma en El Yassini Kamervragen gesteld.
Dat de beoogde cao schadelijk is voor uitzendbureaus die WW’ers weer aan het werk willen helpen, bleek ook uit de publicatie “WW’er moeilijker als uitzendkracht aan de slag in de bouw” van september jl. op Flexmarkt.nl. Hierin worden de gevolgen van het niet meer mogen toepassen van de inloopschalen verder onder de aandacht gebracht.

Blijkbaar hebben de cao-partijen zich intussen ook gerealiseerd dat de bepalingen op zijn minst beter kunnen, want de aanvraag om te komen tot een AVV is ingetrokken.

Gevolgen intrekken AVV

Op dit moment betekent het dat de cao niet geldt voor de hele sector. Leden van de werkgeversorganisaties die de cao hebben afgesloten moeten de cao al toepassen. De ‘vrije’ werkgevers in de sector hoeven zich daar niet aan te houden.

Er zal een nieuwe aanvraag tot een AVV gaan komen. Wat daarin gewijzigd gaat worden ten opzichte van de vorige aanvraag valt niet te voorspellen.

Experts in Flex blijft dit in ieder geval op de voet volgen en zal zeker opnieuw kanttekeningen plaatsen als in de volgende aanvraag opnieuw bepalingen worden opgenomen die een ongelijk en oneerlijk speelveld tot gevolg hebben.

Dit is een bijdrage van Henk Geurtsen (Experts in Flex).

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer