Detacheringsbranche goed voor € 6,2 miljard omzet

0

Met een totale omzet van € 6,2 miljard is de detacheringbranche een belangrijke intermediaire speler op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hoog tijd dat detacheerders zich meer laten gelden. Daarom hebben 13 detacheringsorganisaties de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) opgericht.

In opdracht van de ABU, PwC en ABN AMRO heeft onderzoeksbureau Panteia voor het eerst de Nederlandse detacheringsmarkt goed in kaart gebracht. Dit onderzoek kent enkele opvallende uitkomsten die het belang van de detacheringsbranche duidelijk maken.

Omvang detacheringsbranche

De detacheringsbranche telt naar schatting 638 detacheringsbureaus die in 2017 een omzet van 6,2 miljard euro realiseerden. Dat betekent dat 1,6% van de werkzame beroepsbevolking een gedetacheerde is. Daarmee is de detacheringsbranche een belangrijke intermediaire speler op de arbeidsmarkt.

Opleiding kandidaten

Detacheerders zijn dé opleiders van de arbeidsmarkt, zo blijkt uit het onderzoek. Gemiddeld besteden detacheringsbureaus 4 procent van hun omzet aan opleiding: bijna 2,5 keer zoveel als het gemiddelde in het bedrijfsleven. Bovendien bieden de bureaus een zeer breed aanbod van opleidingen, waardoor de specialistische kennis van de gedetacheerde altijd up-to-date is. Voor kandidaten is naast de carrièreontwikkeling en de afwisseling, het opleidingsbudget dan ook een belangrijke reden om bij een detacheerder te werken.

Overwegingen inlener

De belangrijkste redenen voor werkgevers om gedetacheerden in te huren, zijn dat ze flexibel, veelal jong en hoogopgeleid zijn. Dit stelt bedrijven in staat om snel in te spelen op nieuwe technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kunnen deze professionals direct en tijdelijk worden ingezet, waarbij zij vooral worden ingeschakeld voor specialistische werkzaamheden (45%), de invulling van schaarse functies (24%) en het bieden van extra ondersteuning tijdens drukte (22%).

Specialistisch detacheren

Op deze markt is dus een grote rol weggelegd voor de werving van hoogopgeleide professionals die bedrijven ondersteunen met specialistische kennis. “Nog meer dan in het verleden is de aandacht van detacheerders gericht op de gedetacheerde zelf. Om succesvol te blijven, moeten detacheerders hun blikveld verschuiven naar meer specialistisch detacheren en van inlener naar de kandidaat, omdat deze uiteindelijk hun toegevoegde waarde bepaalt. De detacheerder dient daarom een aantrekkelijk doel te formuleren en een bedrijfscultuur te creëren die aantrekkelijk is voor jong toptalent”, zegt Han Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO.

Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN)

Om de belangen van detacheerders te behartigen hebben dertien detacheringsorganisaties besloten de krachten te bundelen. Samen nemen zij het initiatief voor de oprichting van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Dit doen zij met het doel de detacheringsmarkt blijvend in beeld te brengen. Daarnaast wil de branchevereniging zich als gesprekspartner en kennisplatform positioneren en ‘actief de dialoog aangaan over de inrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt’.

Een executive summary van het rapport Detacheringsbranche in beeld is te downloaden.

Bron: ABN AMRO/ABU/PwC

 

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer