ABU: korter doorbetalen bij ziekte

0

Werkgevers zouden niet twee jaar lang moeten opdraaien voor de loonkosten van zieke werknemers. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) dringt aan op het terugbrengen van de loondoorbetaling bij ziekte naar een halfjaar.

Ook wil de uitzendkoepel dat de 10 jaar durende schadelast van de WGA (Wet gedeeltelijk arbeidsgeschiktheid) wordt beperkt. ‘De kosten van arbeid in Nederland zijn zo hoog dat het een rem zet op het aannemen van personeel. Ook voor werkgevers moet werkgeven weer lonend worden’, vindt ABU.

Hogere premies flexwerkers
Sinds begin dit jaar moeten voor veel flexibele contracten en uitzendwerk hogere premies worden afgedragen. Uitzendondernemingen moeten nu net als andere werkgevers meer premie betalen naarmate het ziekteverzuim hoger is.

ABU spreekt van een ‘onevenredige lastenverzwaring’. In de branche werken veel mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie die vaker terugvallen in een uitkering. Nu wordt er volgens ABU gemiddeld 9 procent meer afgedragen aan premies voor arbeidsongeschiktheid, ziekte en werkloosheid dan bij werkgevers in het algemeen.
De uitzendbranche wordt volgens de ABU dus onevenredig zwaar belast met hoge premies (WGA, WW). De ABU pleit daarom voor een WGA- en WW-premie voor de uitzendbranche die zijn gebaseerd op het gemiddelde van alle sectoren waarin uitzendkrachten werken.

WW
De overheid overweegt ook voor de WW een dergelijk systeem in te voeren, constateert de koepelorganisatie. ABU doet een beroep op het kabinet om daar van af te zien. Recent onderzoek toont aan dat werkgevers dan weliswaar minder mensen zullen ontslaan, maar dat zij ook minder mensen zullen aannemen. Hierdoor zal de gemiddelde werkloosheidsduur oplopen, zo stelt de branchevereniging.

Statement ‘beter werkende arbeidsmarkt’
In de aanloop naar Prinsjesdag heeft ABU heeft zes voorstellen gepresenteerd voor een beter werkende arbeidsmarkt. Deze zijn hier te downloaden.

Bron: ANP/ABU

VNO-NCW: ‘onredelijke druk’ op werkgevers
Gisteren kwamen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in het nieuws door te stellen dat de modernisering van de Ziektewet (BeZaVa) zijn doel voorbij schiet. De wet is bedoeld om werkgevers te prikkelen ziekte en arbeidsongeschiktheid bij tijdelijke werknemers te voorkomen, maar legt volgens de werkgeversorganisaties een te zware en onredelijke druk op hen.

Lees ook:

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer