Bedrijfsdocumenten naar privé-mail versturen geen reden voor ontslag

1

Een werknemer die bedrijfsdocumenten naar zijn privé-mail stuurt, mag niet zomaar op staande voet ontslagen worden.

In dit geval kon de werkgever niet aantonen dat de werknemer iets met de documenten had gedaan. Het concurrentiebeding werkte nog niet omdat de arbeidsovereenkomst nog niet was ontbonden.

De situatie

Een general manager is op staande voet ontslagen omdat hij omvangrijke hoeveelheden vertrouwelijke bedrijfsinformatie naar zijn privé-emailadres bij Yahoo zou hebben verstuurd. De werkgever is er van overtuigd dat de werknemer die informatie naar zichzelf heeft verzonden om er in de toekomst gebruik van te maken in zijn eigen bedrijf. De werkgever heeft een procedure aanhangig gemaakt in de VS, waar Yahoo formeel is gevestigd, om inzage te eisen in de documenten en informatie in de mailbox van de werknemer.

De vordering

De werknemer vindt het ontslag onterecht. Er is geen sprake van een dringende reden. Hij heeft wel informatie naar zijn privé-mail gestuurd maar dat waren deels privé-documenten en documenten met het oog op de overdracht van het te beëindigen dienstverband. De werknemer zou als zelfstandige onder andere voor de werkgever aan de slag gaan. Hij vordert onder meer wedertewerkstelling, betaling van het achterstallige salaris en stopzetting van de procedure in de VS.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de handelswijze van de werknemer niet voldoende reden is voor een ontslag op staande voet. De werknemer heeft geen bedrijfsgevoelige informatie naar buiten gebracht en heeft dus ook niet zijn contractuele geheimhoudingsplicht geschonden. Daarnaast heeft de werkgever alleen maar een vermoeden dat de werknemer de gegevens wil gaan gebruiken. De kantonrechter oordeelt dat dit niet concreet genoeg is.

De werkgever handelt ook niet als goed werkgever door een procedure in de VS aan te spannen terwijl er op de overeenkomst nadrukkelijk Nederlands recht van toepassing is. De rechter meent dat de werkgever geen ander belang aannemelijk heeft kunnen maken bij die procedure ´anders dan het op kosten jagen van de´ werknemer. De werkgever kan ook niet aantonen dat de werknemer contacten heeft onderhouden met de klanten van de werkgever. De kantonrechter gaat er van uit dat de arbeidsovereenkomst nog bestaat en daarmee is een overtreding van het concurrentiebeding überhaupt niet aan de orde. De genoemde vorderingen van de werknemer worden toegewezen.

Bron:
LJN BL1072, Kantonrechter Amsterdam
Ontslag op staande voet
Kort geding, 18 november 2009

Door mr Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

Reageer