Een ‘geval’ van ontslag op staande voet.

0

Ontslag vanwege videobeelden. Een stelende werknemer, die betrapt wordt
door de verborgen camera.

De feiten
Een werknemer is op staande voet ontslagen nadat uit opnamen van een verborgen camera is gebleken dat hij na werktijd goederen uit het magazijn van zijn werkgever heeft meegenomen. De werknemer stelt dat het ontslag niet geldig is, omdat de aanwezigheid van de camera’s niet kenbaar was gemaakt, en daarmee de gemaakte opnamen niet gebruikt hadden mogen worden. De werkgever stelt wel aan de voorschriften te hebben voldaan inzake cameratoezicht, daar de aanwezigheid van camera’s aan de ondernemingsraad was gemeld, en in overleg met de ondernemingsraad enkele wijzigingen in het begeleidende protocol zouden worden aangebracht.
 
De beslissing
Het maken van video-opnamen ter bestrijding van fraude en diefsal in een onderneming is verboden, maar het kenbaar maken van de aanwezigheid van de camera’s geldt als een opheffing van dat verbod. Ruim voordat de werknemer op de verduistering werd betrapt door de camera’s, heeft de werkgever het camerabeleid aan de ondernemingsraad kenbaar gemaakt. De opmerkingen van de ondernemingsraad waren nog niet door de ondernemer verwerkt in de procedure. Het kenbaar maken van de aanwezigheid van de camera’s aan de ondernemingsraad is voldoende om het gebruik ervan te rechtvaardigen. Het ontslag is daarmee niet ongeldig.
Kantonrechter Zwolle (voorzieningenrechter) 11 november 2005, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2005, nr. 280.
 
Commentaar
Niet het voltallig personeel hoeft op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van beveiligingscamera’s. Het is voldoende de ondernemingsraad daarin te kennen.
 
Bron: mr J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer