Eigenrisicodrager Ziektewet: wel of niet doen?

0

Een uitzendorganisatie kan ervoor kiezen om zich te verzekeren voor de Ziektewet bij UWV of om zelf de uitkering voor zieke werknemers te betalen. Eigenrisicodrager zijn heeft voor- en nadelen. Het UWV licht toe voor welke keus de flexondernemer staat.

Wat houdt eigenrisicodrager zijn in?

Als organisatie betaal je vaste medewerkers twee jaar loon door als ze ziek worden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor hun re-integratie. Voor uitzendkrachten is er recht op ziekengeld van UWV. De re-integratie is dan de verantwoordelijkheid van UWV. Kies je ervoor om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, dan betaal je minder premie. Als een werknemer ziek wordt, betaal je zelf de Ziektewet-uitkering en zorg je ook voor de re-integratie. Ook dus als de uitzendkrachten niet meer in dienst zijn.

Wat zijn de verschillen per dienstverband?

Er is een verschil tussen vaste werknemers van een uitzendorganisatie en uitgeleend personeel. Voor personeel met een vast dienstverband betaalt de werkgever twee jaar het loon door en ben je verantwoordelijk voor de re-integratie. Bij een uitzendovereenkomst betaalt de werkgever geen loon door. De uitzendkracht krijgt een Ziektewetuitkering.

Wat zijn de kosten?

Als eigenrisicodrager betaal je een lagere premie omdat je het premiedeel Ziektewet-flex in de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) niet hoeft te betalen. Je hebt wel andere kosten. Je moet een eigen verzuimadministratie voeren en eventueel het contract met de arbodienstverlener uitbreiden. Om te weten of het voordeliger is om eigenrisicodrager te worden, kun je deze kosten afzetten tegen de gemiddelde Ziektewet-premie en de eigen risicocijfers.

Voor wie word ik eigenrisicodrager?

Je wordt eigenrisicodrager voor de volgende werknemers:

  • Personen zonder een ‘gewoon’ arbeidscontract, zoals stagiairs;
  • Personen die uit dienst gaan en daarna binnen vier weken ziek worden;
  • Personen met een (tijdelijk) arbeidscontract, zoals uitzendkrachten, van wie het contract eindigt tijdens ziekte.

Welke verantwoordelijkheden gelden er voor werkgevers?

Een werkgever moet zelf de kennis in huis hebben om de Ziektewet uit te voeren. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Als werkgever beoordeel je of een medewerker recht heeft op een Ziektewet-uitkering, hoe lang het recht geldt en hoe hoog de uitkering is. UWV controleert of deze taken goed worden uitgevoerd. Een deel van de taken kan ook ingekocht worden bij UWV. Zoals het beoordelen van de duur of de hoogte van de uitkering. De kosten hiervan bedragen tussen twintig en veertig euro per dienst.

Kan elk bedrijf eigenrisicodrager worden?

Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden. Een filiaal of vestiging kan echter geen eigenrisicodrager worden. Een onderneming die bestaat uit een hoofdvestiging en nevenvestigingen kan alleen als geheel eigenrisicodrager worden.

Welke voorwaarden gelden er?

Een werkgever moet voldoen aan de arbo-eisen. Het ziekteverzuimbeleid moet op orde zijn. Hiervoor kunnen afspraken worden gemaakt met een arbodienst.

Hoe vraag ik een eigenrisicodragerschap aan?

Een werkgever kan dit aanvragen bij de Belastingdienst, op 1 januari en op 1 juli. Dertien weken voor de ingangsdatum moet de aanvraag bij de Belastingdienst binnen zijn.

Het UWV heeft in een pdf (online) de gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018 gepubliceerd.

Dit is een bijdrage van het UWV die in de december-editie van Flexmarkt is gepubliceerd. In de rubriek Q&A beantwoordt UWV vragen over aangeboden diensten en actuele wet- en regelgeving.

Lees ook: Premies WGA en ZW-flex 2018 bekend

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer