Einde van overeenkomst van rechtswege

0

Door het niet tijdig ondertekenen van een arbeidsovereenkomst is deze niet tot stand gekomen.

De feiten
Een directeur met een tijdelijk dienstverband van één jaar ontvangt een maand voor beëindiging van het dienstverband een voorstel voor een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, namelijk voor twee jaren. Partijen hebben in overleg een aantal zaken gewijzigd, waarna de werkgever de nieuwe arbeidsovereenkomst heeft teruggezonden aan de werknemer, met het verzoek die per omgaande te ondertekenen en retour te zenden. Ook daarna is er tussen partijen nog gesproken over een aanvulling op de nieuwe overeenkomst. Omdat de nieuwe arbeidsovereenkomst door de werknemer nog niet is ondertekend op de ingangsdatum heeft de werkgever bericht dat de (oude) overeenkomst van rechtswege is beëindigd en is hem de toegang ontzegd. De werknemer vordert bij de rechter een verklaring voor recht dat er tussen partijen wel een vervolgovereenkomst is gesloten. Partijen waren met elkaar in gesprek en de nieuwe overeenkomst is drie dagen na de ingangsdatum door de werknemer ondertekend geretourneerd. De kantonrechter heeft de vordering afgewezen, waarna de ex-werknemer hoger beroep heeft ingesteld.

De beslissing
Het gerechtshof overweegt dat de werkgever duidelijk heeft verzocht om ondertekening en per omgaande retourneren van de nieuwe overeenkomst. Dit verzoek moet volgens het Hof worden beschouwd als een verzoek om vóór de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst tot volledige overeenstemming te komen. Van dit verzoek heeft de werkgever geen afstand genomen, ook niet tijdens latere gesprekken met de werkgever. De beslissing van de kantonrechter blijft daarmee in stand; er is geen nieuwe arbeidsovereenkomst.

Gerechtshof Leeuwarden 20 september 2006, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2006, nr. 260

Commentaar
Formeel juridisch gezien een correcte uitspraak van Kantonrechter en Gerechtshof. Tussen de regels door is een verstoring van de arbeidsrelatie zichtbaar. Wat er werkelijk heeft gespeeld wordt niet duidelijk.

 
Bron: mr. J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer