Geen geld voor verlofdagen

0

Het Europees Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan over uitbetaling van vakantiedagen tijdens het dienstverband. Een stuwmeer van vrije tijd kan nog steeds ontstaan.

Elke werknemer heeft per jaar recht op vier weken vakantie. Als de werknemer boven het minimumaantal vakantiedagen nog meer vakantiedagen ontvangt, dan kan de werknemer deze laten uitbetalen. De Nederlandse overheid vindt dat opgespaarde vakantiedagen kunnen worden afgekocht, waarbij het niet van belang is of het gaat om opgespaarde bovenwettelijke dagen of opgespaarde minimum vakantiedagen. Dit standpunt neemt het ministerie van SZW over in informatiebrochures. Volgens de FNV is dit standpunt in strijd met de Europese regelgeving. In een proefprocedure is de kwestie aan het Europese Hof van Justitie voorgelegd.

De beslissing

Een Europese richtlijn bepaalt dat de minimumperiode van de jaarlijkse vakantie met behoud van loon niet door een financiële vergoeding kan worden vervangen, tenzij het dienstverband wordt beëindigd. Volgens het Europese Hof van Justitie is het recht op vakantie met behoud van loon een dermate belangrijk beginsel van sociaal recht binnen de Europese Unie dat daarvan niet mag worden afgeweken, anders dan in de richtlijn is beschreven. Ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemer is het van belang dat deze jaarlijks vakantierust kan nemen. Alleen op het moment dat het dienstverband ten einde komt kan de jaarlijkse vakantie worden vervangen door een financiële vergoeding.

Commentaar

Met de uitspraak van het Europese Hof wordt het voor werkgevers lastiger om stuwmeren van vakantiedagen weg te werken, als de werknemer er voor kiest om niet van de minimale vakantierust gebruik te maken. Omdat de verlofdagen pas na vijf jaar verjaren, kan het voorkomen dat de werknemer een groot tegoed aan verlofdagen heeft staan.

mr J.M. Caro, Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer