Ongeldige ontbindende voorwaarde

0

Een werkgever verliest zijn enige opdrachtgever en doet een beroep op de
ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst.

Een werknemer is in dienst van een kledinggroothandel. Zijn werkgever treedt op als exclusief agent voor een bepaald kledingmerk in Nederland. Dit is tevens zijn enige opdrachtgever. In de arbeidsovereenkomst met de werknemer is een  ontbindende voorwaarde opgenomen: de arbeidsovereenkomst wordt als beëindigd beschouwd als er een einde komt aan het desbetreffende agentschap. De werknemer is inmiddels zes jaar in dienst, als het agentschap door het kledingmerk wordt opgezegd wegens overtreding van de agentuurovereenkomst door de werkgever. De werknemer beschouwt de arbeidsovereenkomst als beëindigd; hij stelt ook dat de ontbindende voorwaarde ongeldig is.
De beslissing
De kantonrechter oordeelt in het kort geding dat een ontbindende voorwaarde slechts dan geldig is als geen van de contractpartijen invloed kunnen hebben op het intreden van de ontbindende voorwaarde. In deze situatie is de agentuurovereenkomst opgezegd wegens het niet-naleven van de voorwaarden door de werkgever. Daarmee heeft deze invloed gehad op de beëindiging van het agentschap, en is de ontbindende voorwaarde daarom niet geldig. Bovendien acht de rechter het geen vanzelfsprekendheid dat er geen werk meer voor de werknemer zou zijn na beëindiging van de agentuurovereenkomst.
Kantonrechter Alphen aan den Rijn 20 december 2005, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2006, nummer 51
Commentaar
Het gesloten systeem van het ontslagrecht kan worden doorbroken door de ontbindende voorwaarde in een overeenkomst. Voorwaarde voor het opnemen van een geldige ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst is dat noch de werknemer noch de werkgever invloed kan uitoefenen op het intreden van de gebeurtenis die als ontbindende voorwaarde is opgenomen.
Bron: mr J.M. Caro, Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer