Geen ontbinding, maar loonopschorting

0

Een werknemer die niet meewerkt aan zijn eigen re-integratie kan niet om
die reden alleen worden ontslagen.

De feiten
Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat de werknemer niet meewerkt aan re-integratie tijdens ziekte. De werknemer is zeer vaak ziek (zeven keer in één jaar), is diverse malen zonder bericht niet bij de arbo-arts verschenen, heeft geen contact met de werkgever opgenomen, en is zeer moeilijk voor de werkgever bereikbaar. De arbeidsongeschiktheid is bovendien niet werkgerelateerd. Tijdens de mondelinge behandeling ter zitting heeft de werknemer aangegeven graag te willen blijven werken bij de werkgever en zijn herstel serieus te nemen. Partijen zijn vervolgens weer met elkaar in gesprek geraakt,
waarbij de werkgever heeft getracht de re-integratie alsnog vorm te geven, bij wijze van tweede kans voor de werknemer. Opnieuw liet de werknemer het afweten, hetgeen verband houdt met de aard van de ziekte. De werkgever handhaaft het ontbindingsverzoek.
 
De beslissing
De kantonrechter overweegt dat ontslag tijdens ziekte, wegens niet meewerken aan re-integratie, uitsluitend mogelijk is als er bijkomende omstandigheden zijn die het opzij zetten van het opzegverbod rechtvaardigen. In deze situatie blijken deze bijkomende
omstandigheden niet, en is de werkgever aangewezen op de door de wetgever aangereikte middelen tot opschorting van de loondoor betaling, zolang de werknemer niet meewerkt aan de reïntegratie.
 
Kantonrechter Lelystad 4 augustus 2006, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2006 , nummer 233
 
Commentaar
Voor een succesvolle ontslagprocedure wegens niet meewerken aan re-integratie is meer nodig dan alleen het feit dat de werknemer onvoldoende doet in het re-integratieproces.
 
Bron: mr. J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer