Geen overgang van onderneming of opvolgend werkgeverschap

0

Een taxibedrijf doet na een heraanbesteding het personeel van de vorige uitvoeder een baanaanbod.

Maar er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap of overgang van onderneming. De taxichauffeur in kwestie kan geen beroep doen op de ketenregeling.

De situatie

Een werkneemster werkt sinds 12 maart 2007 als taxichauffeur bij Connexxion. Ze heeft een tijdelijk contract dat tweemaal wordt verlengd, de laatste keer tot en met 31 maart 2008.

De werkneemster doet voornamelijk WMO-vervoer, dat via aanbesteding door de gemeente tot en met 31 maart 2008 aan Connexxion is gegund. Per 1 april 2008 wordt het WMO-vervoer gegund aan de Vier Gewesten BV. Op basis van de CAO taxivervoer moet de Vier Gewesten BV in ieder geval 75 procent van de werknemers van Connexxion een baanaanbod doen maar het bedrijf doet alle werknemers een baanaanbod.

Op 1 april 2008 treedt de werkneemster voor de duur van één jaar dan ook in dienst bij de Vier Gewesten BV. De arbeidsovereenkomst wordt eenmaal verlengd tot en met 31 maart 2010. Daarna besluit de Vier Gewesten BV niet tot verlenging over te gaan.

De vordering

De werkneemster meent dat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan en beroept zich op de ketenregeling (artikel 7:668a BW). Ze vordert in een kort geding doorbetaling van haar loon en toegang tot haar werk. Ze stelt dat ze door de overgang van onderneming ofwel door opvolgend werkgeverschap per 1 april 2010 voor onbepaalde tijd in dienst is gekomen bij de Vier Gewesten BV.

De kantonrechter wijst de vordering toe omdat de Vier Gewesten voor wat betreft de werkzaamheden als opvolgend werkgever is te beschouwen. De Vier Gewesten gaat in hoger beroep.

Het oordeel

Het Hof wijst de vorderingen van de werkneemster af. Op het tijdstip van de overgang (1 april) was de werkneemster niet meer in dienst bij Connexxion; haar contract was op 31 maart 2008 door het verstrijken van de bepaalde tijd was geëindigd. Om die reden is er geen sprake van rechten op grond van een overgang van onderneming.

Daarnaast is er volgens het Hof geen sprake van opvolgend werkgeverschap. Voor opvolgend werkgeverschap is het niet voldoende dat de werkneemster na indiensttreding bij de Vier Gewesten ook chauffeurswerkzaamheden is blijven doen voor dezelfde doelgroep. De twee werkgevers hebben verder geen contacten, ze zijn in principe elkaars concurrent. Ook heeft de Vier Gewesten geen activa van Connexxion overgenomen. Dat de Vier Gewesten BV op grond van de CAO alle werknemers een baanaanbod heeft gedaan, maakt niet dat het bedrijf ook automatisch opvolgend werkgever is.

Bron:
LJN BO0521, Gerechtshof Leeuwarden
Overgang van onderneming artikel 7:662 BW,
Opvolgend werkgeverschap artikel 7:668a BW
Hoger beroep, 12 oktober 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer