Gemeente Utrecht stelt payrollers gelijk aan vast personeel

0

De gemeenteraad van Utrecht heeft eind april een voorstel van de PvdA, GroenLinks en de SP aangenomen om payrollmedewerkers hetzelfde te behandelen als het vaste personeel. Is dit een teken aan de wand voor de toekomst van payroll?

Het voorstel heeft niet namelijk alleen betrekking op medewerkers van de gemeente, maar ook op opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten, hun onderaannemers en op instellingen die gemeentelijke subsidie ontvangen.

ABU: geen reden tot zorg

De ABU ziet vooralsnog geen reden tot zorg. “Het staat de gemeente Utrecht op zich vrij om afspraken te maken met opdrachtnemers. Payrolling is echter al voldoende gereguleerd, onder meer doordat payrollmedewerkers onder de cao voor uitzendkrachten vallen. In deze cao is geregeld dat je hetzelfde loon krijgt als bij de opdrachtgever (inlenersbeloning, red.), en heb je eigen arbeidsvoorwaarden als vakantiedagen en loondoorbetaling bij ziekte,” aldus woordvoerder Simone Nederend.

Wel zijn er ontwikkelingen gaande rond payrolling, bevestigt Nederend. Zoals een afspraak in de CAO Gemeenten over een gelijkwaardige beloning van payrollwerknemers. Ook heeft het kabinet in het regeerakkoord aangekondigd dat er een payrollwet komt. “De uitwerking daarvan staat ook in het conceptwetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans.” De ABU is daarom weinig enthousiast over de maatregel van de gemeente Utrecht.

Nederend: “Het voorstel van de gemeente Utrecht is overbodig; het leidt voornamelijk tot onduidelijkheid en onzekerheid. Er zijn al voldoende regels in de maak en in de praktijk zal zich de vraag gaan voordoen hoe het voorstel zich verhoudt tot de andere wet- en regelgeving ten aanzien van payrolling.” Dit zal het werk voor payrollbedrijven natuurlijk niet gemakkelijker maken. De Raad van State heeft zich daarom onlangs ‘zeer kritisch’ uitgelaten over plannen om payrolling verder te reguleren. “De intenties van het voorstel zijn prima, toch is het wat de ABU betreft een onverstandig besluit.”

Er zijn bij de ABU geen andere voorbeelden bekend van gemeenten die een dergelijk voorstel hebben aangenomen of hebben klaarliggen. “Voor zover wij weten is Utrecht dus de enige. De gevolgen voor de branche lijken ons daarom vooralsnog beperkt.”

Dit nieuwsartikel is geschreven door Fons van Lier in opdracht van Flexmarkt.

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer