Wat meldt het regeerakkoord over payroll?

0

Het nieuwe kabinet heeft maatregelen aangekondigd op payroll aan banden te leggen. Wat staat er hierover in het regeerakkoord? En wat vinden payrollbedrijven hiervan?

In het regeerakkoord 2017 – 2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ staat het volgende over payrolling (pag 23):
Payrolling als zodanig blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Het kabinet komt met een wetsvoorstel waarin het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst buiten toepassing wordt verklaard, werknemers qua (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk moeten worden behandeld als werknemers bij de inlener, en de definitie van de uitzendovereenkomst ongemoeid blijft. Bij dit voorstel is uitvoerbaarheid een belangrijke randvoorwaarde. Gegeven de bredere arbeidsmarktdiscussie en het aantrekkelijker maken van het contract voor onbepaalde tijd, hangt voor het kabinet het voorstel voor payrolling samen met de voorstellen op het gebied van loondoorbetaling bij ziekte, ontslagrecht en de aanpassing van de Wet DBA.
Tevens gaat het kabinet payrolling fundamenteler bezien in het licht van het bij elkaar brengen van formeel en materieel werkgeverschap. Dat wil zeggen dat daarbij ook aanpassing van de definitie van de uitzendovereenkomst bespreekbaar is.

Payrollorganisatoe Back tot core laat in een reactie weten dat de tekst van het regeerakkoord over payrolling ‘minder stevig is dan voorspeld’.
Uit het persbericht:
Er komt geen verbod op payrolling. Wel komt het kabinet met een wetsvoorstel waarmee ‘concurrentie op arbeidsvoorwaarden’ wordt tegengegaan. Het gaat hierbij om gelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden tussen de medewerker in vaste dienst en de payrollmedewerker.
Het kabinet gaat tevens in overleg met sociale partners over de definitie van ‘payrolling’. De vraag hierbij is wanneer payrollbedrijven gebruik mogen maken van de faciliteiten van Artikel 7; 691 BW, het zogenoemd ‘uitzendbeding’. Doel van de nieuwe definitie is het dichter bij elkaar brengen van het formele en materiele werkgeverschap. Met andere woorden, verschillende aspecten van het werkgeverschap worden over de inlener en payrollbedrijf verdeeld. Dit leidt uiteraard tot de vraag over de verdeling van werkgeversverantwoordelijkheden. Onduidelijk is nog welke invloed dit heeft op de bestaande arbeidsverhoudingen tussen payrollmedewerker, inlener en payrollbedrijf.
Het regeerakkoord streeft naar een herziening van het begrip ‘payrolling’ waarmee het mogelijk blijft werkgevers te ‘ontzorgen’, maar ‘concurrentie op arbeidsvoorwaarden’ wordt tegengegaan. De uitdaging hierbij is om tot een definitie van ‘payrolling’ te komen zonder het complexer maken van de arbeidsverhoudingen tussen payrollmedewerker, inlener en payrollbedrijf. Hierin ligt voor de sociale partners en onze branche een belangrijke taak. Alle voorspellingen van de afgelopen dagen ten spijt, de tekst hierover in het regeerakkoord is minder stevig dan voorspeld.

Lees ook: Nieuwe kabinet wil flexmarkt aanpakken

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer