Hebben payrollers en uitzenders dezelfde belangen?

0

Veel payrollpartijen zijn lid van de ABU of van de NBBU. Toch doet een payroller wel iets anders dan een uitzender. Gaat dit goed samen? Hebben payrollers en uitzenders dezelfde belangen?

Dit artikel is geschreven door Fons van Lier

Ooit was het makkelijk als payroll-bedrijf: wilde je lid worden van een brancheorganisatie, dan werd je lid van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO). Maar die is alweer wat jaren geleden opgegaan in de ABU. Dus hebben veel van deze bedrijven hun heil gezocht bij de ABU en de NBBU, die toch van oorsprong gericht zijn op uitzendbedrijven. Is het logisch dat payrollers lid zijn van een van deze twee organisaties? Zeker, zegt woordvoerder Anchrit Edelaar van de NBBU. “Wij staan niet alleen voor uitzenders, de NBBU staat voor brede flex en we zijn dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. We behartigen de belangen van ruim 1360 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs.”

Boodschap aanpassen

Voor payroll-ondernemingen is het zeker interessant om lid te zijn, vervolgt Edelaar. “Omdat ze dan bijvoorbeeld toegang hebben tot onze servicedesk die hen juridische ondersteuning biedt. Het is natuurlijk wel zo dat de verschillende dienstverleners andere belangen kunnen hebben, waardoor wij als NBBU daar ook op moeten inspelen. Dit betekent dat we zowel in dienstverlening, zoals het aanbieden van voorbeeldcontracten, als advisering en dergelijke, inspelen op de vraag van de brede flex. Daarnaast doen we dat ook in het geval van lobby. Daarin proberen we ieders standpunt zo veel mogelijk mee te nemen.”

Payroll en de ABU

“Natuurlijk moet je altijd je boodschap aanpassen op de groep bedrijven die je op dat moment vertegenwoordigt”, zegt ABU-directeur Jurriën Koops. “En als je een juridische bril opzet, ja, dan zijn er verschillen tussen payrolling en uitzenden. Maar de buitenwereld verbindt payroll allang met de ABU.” “We zijn ook altijd aanspreekbaar als het gaat om payrolling. Als je kijkt naar onze leden, zie je sowieso dat de oude scheidslijnen steeds meer vervagen. Hoe zij het werk organiseren, verandert. Dat kan payroll zijn, dan weer uitzenden of detacheren.” Maar daar gaat het uiteindelijk niet echt om, meent Koops. “De kern van de zaak is dat ze kandidaten aan werk, en werkgevers aan personeel helpen. En dat moet goed gebeuren. Payroll is ook ter beschikking stellen van arbeid. Wij zijn opgericht om die bedrijven te helpen en te vertegenwoordigen, dus ook payrollers.”

Volledig onterecht

Belangenbehartiging is soms specifiek voor een bepaalde groep, soms niet, vervolgt de directeur van de ABU. “Zo wordt in de politiek nu gesproken over een maximale inleentermijn voor de ter beschikkingstelling van arbeid. Dat raakt het uitzenden, maar payrollen nog meer. Want dat is gemaakt voor de ter beschikkingstelling voor langere duur. Zo’n maatregel zou ook volledig onterecht zijn, want een payrollmedewerker wordt tegenwoordig helemaal hetzelfde behandeld als een ‘normale’ werknemer. Dus ja, daar komen we tegen in het geweer natuurlijk. Voor payrollers net zo goed als voor uitzenders.”

Veertien verbetervoorstellen

De ABU kwam najaar 2020 met veertien verbetervoorstellen voor de flexbranche. Daarin staan punten als het introduceren van een lik-op-stukbeleid voor uitzenders die hun certificering verliezen. En ook het introduceren van een waarborgsom van 100.000 euro voor bestaande en startende uitzenders. “Die punten zijn gericht op alle ondernemingen die doen aan de ter beschikkingstelling van arbeid, al gelden sommige punten meer voor de ene groep dan voor de andere. Dit waren onze ideeën voor het transparant maken van de branche, het tegengaan van malafiditeit, enzovoorts. We hebben toen al gezegd: kom met verplichte certificering voor de hele branche, dus niet alleen voor uitzenders.”

Enige keurmerk

Wat ook een rol speelt: waar payrolling ooit heel iets anders was dan bijvoorbeeld uitzenden, zijn deze twee flexvormen steeds meer naar elkaar toegegroeid. Koops: “Dat is wel iets wat de Wab met zich mee heeft gebracht. Payroll is nu wettelijk vastgelegd. Voor die tijd werd het toch bestreden als iets wat er niet mocht zijn.” Door die wettelijke erkenning is er nu ‘een duidelijke propositie’, meent hij. “En daar wordt dan gebruik van gemaakt door partijen die daar brood in zien, zoals dat met uitzenden 25 jaar geleden ook is gebeurd.”

Eigen audit voor payrollers

De sector is transparanter geworden en daar wilde de ABU ook een bijdrage aan leveren. “We hebben daarom gezegd: we gaan ook voor payrollers een eigen audit organiseren. Iedereen die lid is of wordt van de ABU en aan payrolling doet, wordt gecontroleerd. Het is het enige keurmerk voor payroll-ondernemingen. Geen enkele andere partij controleert daarop.” Dat keurmerk is van start gegaan op 1 januari 2022, toen het stof van de coronaperiode en de gevolgen van de Wab enigszins waren neergedaald. “Wij willen transparant zijn en ook onze leden een onderscheidend keurmerk bieden dat aantoont dat alles op orde is. Zodat inleners weten: ik werk met een ABU-lid, dus de wet- en regelgeving worden gevolgd.” Maar waarbij ook aanvullende eisen worden gesteld, zoals het informeren van medewerkers over de inhoud van hun contract en de arbeidsvoorwaarden.

Verliefd op vragen van de klant

Of het nu gaat om payrolling, uitzenden of een andere vorm van flex, een van de speerpunten van de ABU is om het kaf van het koren te scheiden binnen de branche. “Vroeger had je inderdaad genoeg cowboys binnen de branche. Zo had je ziekenhuizen en scholen die aan doe-het-zelf-payrollen deden. Wij hebben altijd gezegd: dat kan tand des tijds niet doorstaan. Nu heeft de Wab een flinke bijdrage geleverd om daar een duidelijke schifting in te maken. Ook wij als ABU staan voor goed geregeld werk. Want dat is goed voor opdrachtgever én voor medewerker.” Maar zoals al eerder gezegd: pure uitzenders en payrollers zijn er steeds minder.

“Wat we zien is dat onze leden steeds vaker verschillende diensten aanbieden om de vraagstukken bij hun opdrachtgevers op te lossen. Want die hebben steeds vaker andere behoeften dan alleen uitzenden of alleen payrollen.” Koops advies is daarom om ‘verliefd te zijn op de vragen van de klant in plaats van op je eigen oplossing’. “In een krappere arbeidsmarkt kan dat bijvoorbeeld meer werving en selectie betekenen, in een ander geval ga je weer richting detacheren, HR-dienstverlening of payrolling. Dus of je nou van oorsprong payroller of iets anders bent: staar je niet blind op je product.”

‘We willen goed op de hoogte blijven’

Bedrijven die voor dit artikel zijn benaderd, hebben het advies van de ABU al opgevolgd en zijn al actief in een breed scala aan activiteiten binnen de flex. Maar niet allemaal zijn ze lid van de ABU of de NBBU. De Brisker Groep is dat wel – van de NBBU. Ceo Elcke Jansen: “We zijn niet meer alleen een payroller, we zijn een verloningsspecialist. We ondersteunen dan ook alle contractvormen. Ik ben zelf ook actief binnen de NBBU en wil meedenken over de toekomst van de flexibele arbeidsmarkt en de rol van intermediairs daarin.” Bij de NBBU zijn ook genoeg andere leden die payroll-activiteiten hebben, zegt Jansen. “We vinden het erg belangrijk om volledig te voldoen aan de wetgeving. Daarom willen we goed op de hoogte blijven van bijvoorbeeld nieuwe wetgeving. Die informatie vinden we onder meer bij de NBBU, we kunnen ook met ze sparren over zulke thema’s. Andersom kunnen wij hun ook informatie geven uit de praktijk. Zowel de NBBU als de ABU zijn dus belangrijke gesprekspartners voor een goed werkende arbeidsmarkt. Of je nou een payroller bent of vanuit een andere rol een bijdrage levert aan goed werkgeverschap voor flexwerkers.”

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer