Kamer steunt Wet Aanpak Schijnconstructies

1

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt de plannen van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) om uitbuiting en onderbetaling van werknemers, vaak uit Midden- en Oost-Europa, tegen te gaan.

Asscher kreeg in een debat donderdag de steun van de regeringspartijen VVD en PvdA, maar ook van oppositiepartijen CDA, D66, PVV, de ChristenUnie en in mindere mate van de SP.

Wet Aanpak Schijnconstructies
De Wet Aanpak Schijnconstructies moet vanaf 1 juli een einde maken aan constructies waarbij werkgevers minder dan het minimumloon of het cao-loon betalen. Dat gebeurt nog vaak in de tuinbouw, de bouw en in het transport. Het leidt tot onderbetaling van werknemers, maar ook tot oneerlijke concurrentie voor fatsoenlijke werkgevers die wel gewoon het minimum- of cao-loon betalen. Nederlandse werknemers hebben er last van omdat zij vaak duurder zijn dan Polen of Bulgaren die onder de prijs werken.

Netto-minimumloon
Asscher presenteerde de wet in december, nadat hij er met de regeringspartijen VVD en PvdA over had onderhandeld. Asscher verbiedt de looninhouding als daardoor minder dan het minimumloon wordt uitbetaald. Maar dat mag er niet toe leiden dat arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa in handen vallen van huisjesmelkers of massaal niet verzekerd zijn. Asscher stelde in het Kamerdebat dat de werkgever de zorgpremie kan inhouden van het vakantiegeld. Dan blijft het netto-minimumloon onaangetast.
Maar de bedragen voor huren zijn daarvoor te hoog. Asscher kijkt naar een oplossing, om te voorkomen dat er weer problemen ontstaan rond woningen waar te veel Oost-Europeanen onder slechte omstandigheden en te klein gehuisvest bij elkaar zitten.

ABU tegen verbod inhoudingen
ABU-directeur Jurriën Koops liet in de aanloop naar de behandeling van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in de Kamer al weten dat de ABU tegen een verbod op inhoudingen op het loon voor huisvesting en de zorgverzekering is. De ABU stelt vast dat Asscher niet doof bleek voor de zorgen van de uitzendbranche. De brancheorganisatie is blij dat Asscher nu bereid is de uitzonderingsmogelijkheid te onderzoeken.

Ketenaansprakelijkheid
Onder deze nieuwe wet zijn opdrachtgevers ook verantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden bij onderaannemers. De WAS maakt de onder- en hoofdaannemers beiden aansprakelijk. Dit maakt het minder aannemelijk dat zij hun tijdelijke medewerkers zullen onderbetalen.


Bronnen: ANP/ABU

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

Reageer