Manifest verbetering positie flexwerker

0

‘Om de arbeidsmarkt daadwerkelijk flexibel te maken, moeten flexwerkers dezelfde essentiële arbeidsvoorwaarden en perspectieven krijgen als vaste werknemers’. Dat stellen de ontwerpers van ‘Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk’, een manifest dat geschreven werd naar aanleiding van de ‘nationale flexconferentie’.

In mei dit jaar werd de ‘nationale flexconferentie’ gehouden. Een groep arbeidsmarktdeskundigen die bij de conferentie betrokken was, schreef een manifest met conclusies en aanbevelingen voor een herontwerp van de arbeidsmarkt. De in het nieuwe regeerakkoord gestelde maatregelen voor het verkleinen van verschillen tussen flex en vast gaan volgens de auteurs niet ver genoeg.

Dutch Design
Het regeerakkoord laat volgens de auteurs ruimte open voor een ‘nog in te vullen paragraaf over flexwerk‘. Het manifest wordt ‘een hernieuwd Dutch Design’ genoemd. Daarmee wordt verwezen naar de invoering van de Wet Flexibiteit en Zekerheid in 1999. Dat sociale partners, marktpartijen zoals uitzendorganisaties en het kabinet besloten om flexibele arbeidscontracten meer ruimte te bieden werd toen een ‘Dutch Miracle’ genoemd. Flexibele contracten moesten dan wel goed geregeld moeten worden in wet en cao en een opstapje vormen naar vast werk.Tegelijkertijd zou het vaste contract aantrekkelijker moeten worden door dat flexibeler en goedkoper te maken.

Economische schade
‘Maar sinds de jaren negentig is de werkzekerheid niet genoeg meegegroeid met de flexibilisering, terwijl de groei van tijdelijke contracten en zelfstandigen sterk is doorgezet’, aldus de auteurs. ‘Er ontstaat een onbalans die de economie en samenleving schade kan toebrengen’, zo stellen zij.

Oplossing
Volgens het manifest moet flexibel werken niet teruggedrongen worden, maar definitief ‘genormaliseerd’. Flexwerkers wordt meer zekerheid geboden door middel van vrijwillige her-aansluiting bij collectieve voorzieningen, waardoor het draagvlak van die voorzieningen ook toeneemt. ‘De vorm waarin mensen werken mag geen verschil uitmaken voor essentiële arbeidsvoorwaarden en perspectieven. Concurreren zou niet op basis van contractvormen en arbeidsvoorwaarden moeten gebeuren, maar op basis van kwaliteit.’

Het manifest ‘Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk’ is geschreven door Ton Wilthagen, Evert Verhulp, Linde Gonggrijp, Ronald Dekker en Marc van der Meer, met medewerking van Aukje Nauta en honderd ‘mede-ontwerpers voor één dag’.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer