Metaalsector grootverbruiker deeltijd-WW

0

De metaalbranche heeft veruit het meest gebruikgemaakt van de deeltijd-WW. Tussen april 2009 en april 2010 ontvingen 69.000 werknemers deeltijd-WW. Van hen werkten er 30.000 in de de metaalbranche, 43 procent van het totaal.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag heeft gepubliceerd. Andere bedrijfstakken die relatief veel gebruik hebben gemaakt van de regeling voor deeltijd-WW, zijn de groot- en detailhandel en de zakelijke dienstverlening. Beide hadden een aandeel van 12 procent op het totaal.

Slechts een op de zes ontvangers van deeltijd-WW was vrouw. Dat komt doordat mannen de metaalsector domineren. Slechts 8 procent van de werknemers in de metaal is vrouw.

Tussen april 2009 en april 2010 deden 6700 bedrijven een beroep op de deeltijd-WW. De zakelijke dienstverlening was hier met bijna 1600 bedrijven koploper. Deze bedrijven stuurden gemiddeld elf mensen met deeltijd-WW. In de metaal maakten iets minder bedrijven gebruik van deeltijd-WW, maar zij vroegen deze uitkering gemiddeld voor 26 werknemers aan.

De meeste werknemers met deeltijd-WW komen uit Noord-Brabant en Gelderland.

De regeling werd ruim een jaar geleden ingevoerd voor bedrijven die wegens de economische crisis hun personeel tijdelijk minder willen laten werken maar niet willen ontslaan, omdat ze verwachten bij economisch herstel de vakkrachten weer hard nodig te hebben.

FNV Bondgenoten pleit voor een structurele verlenging van de regeling, die nu een tijdelijk karakter heeft. De regeling heeft veel bedrijven in de metaal levensvatbaar gehouden, aldus de vakbond. "Veel bedrijven waar het nu beter mee gaat, hadden zonder de regeling niet meer bestaan."

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer