Ontslag via de kantonrechter

0

De werkgever kan ervoor kiezen de kantonrechter te vragen om ontbinding
van het arbeidscontract.

In de regel wordt dat gedaan in de volgende 3 situaties:

  • als de ontslagprocedure bij UWV niet bevredigend is verlopen;
  • als er is sprake is van ontslagbescherming ;
  • als er sprake is van ontslag om ‘gewichtige redenen’.

Onder ‘gewichtige redenen’ wordt verstaan:

  • onbehoorlijk gedrag, zoals het vervalsen van diploma’s, bedreiging of het schaden van de afgesproken geheimhoudingsplicht;
  • veranderde omstandigheden, zoals het weigeren te voldoen aan redelijke opdrachten.

De werkgever vraagt ontbinding van het arbeidscontract aan bij de kantonrechter door een verzoekschrift in te dienen. Hierin moet hij de reden van het ontslag onderbouwen.

Ontslagvergoeding

Als de werkgever de kantonrechter vraagt om het arbeidscontract te ontbinden, zal hij de werkgever vaak verplichten een ontslagvergoeding aan de werknemer te betalen. De ontslagvergoeding wordt door de kantonrechter vastgesteld volgens de kantonrechtersformule. Deze formule bepaalt de hoogte van de ontslagvergoeding aan de hand van een aantal punten:

  • de verwijtbaarheid van het ontslag;
  • leeftijd van de werknemer;
  • beloning van de werknemer;
  • duur van het dienstverband van de werknemer.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer