Ontslagvergunning ook voor nodig voor buitenlandse werknemers

0

Voor het ontslag van een buitenlandse werknemer is ook toestemming van het UWV nodig.

Dat de ontslagbescherming uit het BBA vooral bedoeld is om de Nederlandse arbeidsmarkt te beschermen, is inmiddels achterhaald volgens het Hof.

De situatie

Een werknemer uit de VS komt voor 3 jaar in dienst bij een Nederlandse energieleverancier. Er wordt een bruto jaarsalaris van € 75.000 overeengekomen en de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst tussentijds op te zeggen. De partijen verklaren het Nederlands recht van toepassing op de overeenkomst.

Na ruim een jaar zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst op, met twee maanden opzegtermijn, zonder toestemming van het UWV zoals bedoeld in artikel 6 BBA. De werkgever meent dat die toestemming niet nodig is omdat het ontslag van de werknemer geen Nederlandse belangen raakt: de werknemer zal terugkeren naar de VS. De werknemer is het niet eens met de gang van zaken en stapt naar de rechter.

De rechtbank

De kantonrechter oordeelt dat de opzegging nietig is en dat het loon moet worden doorbetaald totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig eindigt. Een maand na dit oordeel ontbindt de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een jaarsalaris als vergoeding aan de werknemer.

Hoger beroep

De werkgever gaat in hoger beroep. Hij is van mening dat er geen toestemming nodig om de werknemer te ontslaan omdat de ontslagbescherming van artikel 6 BBA dient tot bewaking van de Nederlandse sociaal-economische verhoudingen. In dit geval had de werknemer, naast het dienstverband, geen enkele binding met Nederland en het was duidelijk dat hij na het einde van het dienstverband weer naar de VS zou terugkeren.

De werknemer heeft daartegenover gesteld dat hij wel degelijk banden met Nederland heeft. Hij heeft onder meer een huis gekocht en heeft hypotheekverplichtingen. Zijn Nederlandse arbeidsplaats is volgens de werknemer op zichzelf al voldoende reden voor toepasselijkheid van het artikel.

Het Hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. Het doel van artikel 6 BBA is niet alleen het beschermen van de sociaal-economische verhoudingen binnen Nederland maar ook het beschermen van de Nederlandse werknemers. Maar het Hof gaat vooral in op het veranderde tijdsbeeld. Het is, gezien de groei en de betekenis van de Europese Unie en het vrije verkeer van werknemers, achterhaald om te spreken van de belangen van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het doel van de ontslagbescherming van het BBA voor de werknemer verdient nu de nadruk.

Bron:
LJN BM9544, Gerechtshof Amsterdam
Opzegging arbeidsovereenkomst zonder toestemming
Hoger beroep, 06 juli 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer