Ouderschapsverlof

0

Ouders en verzorgers met kinderen tot acht jaar kunnen gebruik maken van onbetaald ouderschapsverlof.

Recht op verlof

Iedereen die in dienstverband bij de overheid of het bedrijfsleven werkt, heeft recht op ouderschapsverlof. De werknemer moet ten minste een jaar in dienst zijn en zorgen voor een kind onder de acht jaar. Het recht op ouderschapsverlof geldt voor elk kind, ook bij meerlingen of adoptie van meerdere kinderen tegelijk. Ouderschapsverlof geldt ook voor adoptie-, stief- en pleegouders, mits zij op hetzelfde adres wonen als het kind dat zij verzorgen.

Duur verlof

Het totaal aantal uren verlof bedraagt de wekelijkse arbeidsduur maal 26 weken. Bij een arbeidsduur van 36 uur per week heeft een werknemer dus recht op maximaal 486 (36 x 26) verlofuren per kind. Normaal gesproken moet de werknemer het verlof opnemen gedurende een aaneengesloten perioden van maximaal zes maanden. Per week kan hij maximaal de helft van het aantal arbeidsuren opnemen.

Normale werkweek in uren
 
Totaal aantal uren ouderschapsverlof
 
40  1040 
36  936 
32  832 
24  624 
20  520 
16  416
208 

 

De werknemer kan het ouderschapsverlof in twee of drie delen splitsen. Het verlof mag maximaal in drie perioden van minimaal een maand worden verdeelt, tenzij er sprake is van een zwaarwegend dienst- of bedrijfsbelang.

De werknemer kan in overleg met de werkgever een andere regeling over de verspreiding van de verlofuren treffen. Ook in cao’s kunnen afwijkende afspraken gemaakt zijn.

Aanvraag

De werknemer is verplicht minimaal twee maanden voor het verlof (schriftelijk) te laten weten dat hij verlof wil opnemen. De volgende gegevens moeten worden vermeld:

  • de datum waarop het verlof ingaat
  • het gewenste aantal uren verlof (of periode)
  • de gewenste spreiding van het aantal verlof- en werkdagen over de week
  • hoe lang de verlofperiode precies gaat duren

De werknemer bouwt tijdens het onbetaald ouderschapsverlof geen vakantiedagen op.

De werknemer mag niet ontslagen worden tijdens het ouderschapsverlof.

Verzet van de werkgever

Ouderschapsverlof volgens de standaardregeling (zesentwintig maal de wekelijkse arbeidsduur in zes maanden) kan niet worden geweigerd door de werkgever. De werkgever kan zich wel verzetten tegen een andere invulling van het ouderschapsverlof, als dat zwaarwegende problemen oplevert voor uw bedrijfsvoering.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer