Levensloopregeling

0

Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen om in
de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. 

Van het brutoloon wordt een bedrag ingehouden. Dat bedrag wordt op een speciale spaarrekening van de werknemer gestort of als premie voor een ‘levensloopverzekering’ van de werknemer overgemaakt. Dit kan bij een verzekeraar, bank, dochter van een pensioenfonds of beheerder van een beleggingsinstelling zijn.

In overleg met de werkgever kan een werknemer ook gespaarde tijd, bijvoorbeeld bovenwettelijke vakantiedagen, overwerkuren of atv-dagen, om laten zetten in geld. Dit bedrag kan dan op de levenslooprekening worden gestort.

Wettelijke vakantiedagen kan een werknemer niet omzetten in geld en vervolgens in de levensloopregeling storten, ook niet als de wettelijke dagen worden meegenomen naar het volgende jaar.

Werknemers hebben per jaar dat ze aan de levensloopregeling meedoen, recht op een levensloopverlofkorting op hun loonbelasting van maximaal € 188. Deze korting krijgen ze bij opname van het tegoed voor de financiering van onbetaald verlof.

De levensloopregeling kunnen werknemers gebruiken voor elke vorm van onbetaald verlof, zoals:

  • langdurend zorgverlof
  • sabbatical
  • ouderschapsverlof
  • educatief verlof
  • overig onbetaald verlof
  • verlof voorafgaand aan het pensioen

Hoeveel mag een werknemer sparen?

Een werknemer mag jaarlijks maximaal 12 procent sparen van het brutoloon dat in dat jaar wordt verdiend. In totaal mag maximaal 210% van het bruto jaarsalaris worden gespaard.

Op de Levensloopwijzer kunnen werknemers globaal uitrekenen hoeveel ze kunnen sparen en hoe lang ze vervolgens met verlof kunnen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer