Principeakkoord gesloten voor omroeppersoneel

0

De omroepen en het omroeppersoneel hebben besloten om het cao van 31 december 2010 te verlengen, met een aantal wijzigingen.

De cao-partijen hebben besloten om de per 31 december 2010 geëindigde en vervolgens stilzwijgend verlengde CAO voor het Omroeppersoneel te verlengen met een looptijd van 24 maanden, aldus ingaande 1 januari 2011 en eindigend op 31 december 2012.

In het akkoord is ook een aantal wijzigingen opgenomen, waaronder de volgende wijzigingen: 

Salarismaatregelen
Met ingang van 1 januari 2011 worden de salarissen verhoogd met 1%. Aan medewerkers die op 1 oktober 2011 in dienst zijn, ontvangen een eenmalige uitkering verstrekt van 0.5% van het maandsalaris van oktober 2011 maal 12 (exclusief eindejaarsuitkering en vakantietoeslag), mits er van 1 januari 2011 tot en met 31 oktober 2011 sprake is van een dienstverband. Aan medewerkers die op 1 januari 2012 in dienst zijn wordt een eenmalige uitkering verstrekt van 1.5% van het maandsalaris van januari 2012 maal 12 (exclusief eindejaarsuitkering en vakantietoeslag).

In de Tweede Kamer is vandaag besloten de topsalarissen in de publieke omroep flink in te perken.

Beëindigingsvergoedingen Flexposities
Als de werkgever de werknemer meedeelt dat hij het contract niet wil verlengen of om wil zetten naar een contract voor onbepaalde tijd, dan kan de werknemer een premie ontvangen bij de beeïndiging van het dienstverband. Voorwaarde is dan wel dat de totale som van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten meer dan 18 maanden telt.

Compensatie verlies pensioenopbouw bij einde dienstverband
Tot en met 31 december 2014 wordt jaarlijks 250.000 euro aangewend voor maatregelen op het vlak van pensioensreparatie. Pensioenreparatie is bedoeld voor individuele medewerkers die, zes maanden na ontslag nog geen andere passende werkzaamheden hebben gevonden en ‘onevenredig in hun pensioenopbouw worden getroffen,

Inzet onafhankelijke derde
In het kader van de bestaande interne bezwarenprocedure(s) krijgen werknemers de
mogelijkheid een, door de Ondernemingsraad aan te wijzen, onafhankelijke interne derde (géén lid van de Ondernemingsraad) te betrekken bij door hen ingesteld bezwaar bij hun jaarlijkse beoordeling,

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer