Proeftijdontslag

0

Een werknemer wordt tijdens zijn proeftijd ontslagen.
Er wordt onderscheid gemaakt op grond van chronische
ziekte/handicap.

De feiten
Een werknemer komt niet toe aan een start met zijn werkzaamheden, omdat hij tussen het afsluiten van de arbeidsovereenkomst en de aanvangsdatum een herseninfarct kreeg. Twee weken na de aanvangsdatum heeft de werkgever, met een beroep op het proeftijdbeding, de arbeidsovereenkomst opgezegd. Op verzoek meldt de werkgever dat de arbeidsongeschiktheid de werknemer voor onbepaalde – en waarschijnlijk voor langere – tijd ongeschikt maakt voor zijn werkzaamheden. De werknemer vordert in een kort geding vernietiging van het ontslag met een beroep op het verbod tot het maken van onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte.
 
De beslissing
De kantonrechter overweegt dat het algemeen bekend is dat een herseninfarct kan leiden tot een handicap. Omdat de handicap van de werknemer zo kort na het infarct nog niet kon worden vastgesteld is het niet zo dat ontslag gerechtvaardigd was. Het feit dat de werkgever vermoedde dat de aandoening van de werknemer onzekerheid over zijn inzet op langere termijn meebracht, brengt de rechter tot het voorlopige oordeel dat de werkgever heeft gehandeld in strijd met het discriminatieverbod wegens handicap of chronische ziekte. De loonvordering van de werknemer is toegewezen. De partijen dienen in een bodemprocedure uit te vechten of het vermoeden van ongelijke behandeling terecht is.
 
Kantonrechter Almelo (voorzieningenrechter), 13 november 2007, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2007 nummer 291
 
Commentaar
In het verhaal van de werkgever ontbreekt een pleidooi over het doel van een proeftijd, namelijk een wederzijdse kennismaking. De werkgever had kunnen aanvoeren dat zij zich – als gevolg van het feit dat de werknemer zijn werkzaamheden niet heeft aangevangen – niet heeft kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten. Mogelijk zou het oordeel dan anders zijn uitgevallen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer