Discriminatie sollicitant

0

Een sollicitant wordt benoemd als ‘Chinees met helikopter’. Er wordt onderscheid gemaakt op grond van ras.

De feiten

Een sollicitant heeft per e-mail gesolliciteerd naar een functie bij een accountantskantoor 175 kilometer bij zijn woonplaats vandaan. Nog voordat de sollicitant een officiële reactie kreeg, ontving hij een niet aan hem gerichte interne e-mail over zijn kandidatuur. Het onderwerp van deze interne e-mail luidde: ‘Heeft die Chinees een helikopter?’. De term ‘die Chinees’ is terug te voeren op de Chinese afkomst van de sollicitant. De sollicitant heeft niet op deze e-mail gereageerd en heeft de daarna gedane telefonische uitnodiging voor een sollicitatiegesprek per e-mail afgezegd. Hij heeft vervolgens een klacht ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling over het feit dat hij de woorden ‘die Chinees’ als beledigend en discriminerend heeft ervaren. Tevens meende hij dat hij wantrouwend was benaderd door de toekomstige werkgever, omdat hij bij het sollicitatiegesprek zijn diploma’s zou moeten tonen. De werkgever heeft aangevoerd dat de titel van de – intern bedoelde – e-mail uitsluitend verband hield met de enorme afstand tussen de woonplaats van de sollicitant en de vestigingsplaats van de werkgever. De afkomst heeft geen rol gespeeld; anders zou hij niet voor een gesprek zijn uitgenodigd.

De beslissing

De Commissie Gelijke Behandeling is het met de werkgever eens dat er geen sprake is geweest van ongelijke behandeling bij de uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Wel is de term ‘die Chinees’ aan te merken als discriminatoire bejegening. De werkgever heeft geen verklaring voor het gebruik van die term gegeven, zodat aan de woorden geen andere betekenis dan een neerbuigende betekenis kan worden gegeven. De Commissie heeft dan ook geoordeeld dat de werkgever jegens de sollicitant onderscheid heeft gemaakt op grond van ras.

Commissie Gelijke Behandeling 8 oktober 2007
Jurisprudentie Arbeidsrecht 2007, nummer 289

Commentaar

Ook bij het voortraject van een dienstverband is de gelijke behandelingswetgeving van toepassing. Bovendien vormt dit oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling een wijze les bij het taalgebruik in e-mails.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer