Salaris inleveren populaire maatregel werkgevers

0

Ruim een op de tien werkgevers heeft het afgelopen jaar zijn personeel gevraagd salaris in te leveren. Bijna een kwart (24%) van de werkgevers versobert het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek HR Trends 2014-2015.

Werkgevers vragen hun personeel onder meer af te zien van een reguliere salarisverhoging (7%), een beperking van het salaris (3%) of af te zien van een dertiende maand (1%). In de financiële sector hebben zelfs vier op de tien werkgevers (44%) het verzoek ingediend bij hun personeel. In de bouw heeft ruim een derde van de werkgevers (39%) hun medewerkers de vraag om salaris in te leveren het afgelopen jaar voorgeschoteld.

Pensioenpremies verlaagd
Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat daar waar werkgevers hun personeel wel tegemoet kunnen komen, zij dit vaak nalaten. Door de verlaging van het (fiscale) opbouwpercentage voor pensioenen zijn de pensioenpremies verlaagd. Dit kan gunstig zijn voor de portemonnee van medewerkers. Slechts 17% van de werkgevers kiest er echter voor om dit (deels) als extra loon uit te keren.

Demotie populair
Ook demotie is populair onder Nederlandse bedrijven. Bijna de helft van de werkgevers (48%) onderzoekt de mogelijkheid of vraagt werknemers daadwerkelijk een lagere functie te bekleden. Demotie is dit jaar populairder dan vorig jaar. Toen onderzocht 15% van alle werkgevers de optie demotie, nu kijkt een op de vijf werkgevers (20%) naar de mogelijkheid.

Verlofdagen inleveren
Naast salaris en demotie vragen werkgevers hun werknemers ook verlofdagen in te leveren (2%) en de omvang van het dienstverband te beperken (2%) vanwege de moeilijke economische omstandigheden.

Versoberen overige arbeidsvoorwaarden
Ook de ziektekostenverzekering moet het ontgelden. Nog maar 32% van de werkgevers komt zijn werknemers hierin tegemoet. Ook een jubileumuitkering is minder aan de orde. Dit zelfde geldt voor de betaalde ouderschapsverlofregeling en een collectief pensioen.

‘Hoewel werkgevers op de lange termijn verwachten weer meer personeel nodig te hebben, kiezen ze er voorlopig voor om medewerkers in lagere functies te plaatsen of hun arbeidsvoorwaarden te versoberen’, zegt Hans van der Spek, manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot, in een reactie.

Bron: HR Trends 2014-2015

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer