Slechts enkele cao’s aangepast aan Uitzendrichtlijn

0

De Stichting van de Arbeid doet een dringend beroep op sociale partners om eventuele beperkende uitzendbepalingen die niet overeenkomen met de Uitzendrichtlijn uit de cao’s te schrappen.

Aanleiding voor deze oproep is een recent onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken waaruit blijkt dat slechts enkele cao’s zijn aangepast aan de Europese Uitzendrichtlijn, terwijl de uitzendbeperkende cao-bepalingen geregeld voorkomen in de onderzochte cao’s.

De Europese Uitzendrichtlijn (artikel 4, lid 1 en lid 3) bepaalt dat utizendbeperkende bepalingen in de cao alleen is toegestaan als daar een rechtvaardigingsgrond voor bestaat. Daarvoor moet deze voldoen aan 3 voorwaarden:
1. een legitiem doel dienen
2. de beperking moet geschikt zijn voor het bereiken van dat doel
3. de beperking moet passend zijn en er mag geen minder vergaande maatregel voorhanden zijn

Bestaat die rechtvaardigingsgrond niet, dan dienen de sociale partners de uitzendbeperkende bepalingen aan te passen of uit de cao’s te schrappen.
Sociale partners die hun cao algemeen verbindend willen laten verklaren, krijgen te maken met de ABU; de brancheorganisatie brengt standaard bedenkingen in tegen cao-bepalingen die in hun visie beperkend zijn voor de inzet van uitzendkrachten. Hierdoor kan flinke vertraging optreden in de AVV-procedure.

Bron: AWVN

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer