SNF: 100%-controle op huisvesting arbeidsmigranten

0

Vorige week heeft het bestuur van Stichting Normering Flexwonen (SNF) besloten om vanaf 2021 certificering per pand in te voeren. Dit houdt in dat er een periodieke inspectie komt (100%-controle) van alle panden die worden gebruikt voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Tot nu toe wordt jaarlijks een steekproef van de door de onderneming gebruikte locaties wordt geïnspecteerd.

Advies commissie

Het SNF-bestuur volgt hiermee het advies van de commissie toekomstvisie SNF op. Het bestuur heeft in het najaar van 2019 deze commissie ingesteld met vertegenwoordigers vanuit de uitzendsector, de huisvestingssector en de vakbond. Deze commissie had de opdracht om te komen tot advies over de keurmerkeisen én de inspectiemethode op de middellange termijn. Deze commissie heeft aanbevelingen gedaan op het vlak van hygiëne, privacy en klachtenafhandeling, maar vooral geadviseerd om een 100%-controle in te voeren van de panden die worden gebruikt voor huisvesting van arbeidsmigranten.
Voorzitter Koos Karssen: “In de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten uit 2012 spraken partijen af om met steekproeven te werken. In het afgelopen jaar hebben we met heel veel partijen intensief overleg gevoerd over een betere controle op de huisvesting om een fatsoenlijk niveau van huisvesting te realiseren. In de Kamerbrief van 21 december 2019 ‘Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten’ schrijven de Ministers over het belang van goede huisvesting en de noodzaak om misstanden te voorkomen. De tijd is nu echt rijp voor een 100%-controle van de panden die worden ingezet voor huisvesting van arbeidsmigranten.”

SNF verscherpt normen

Voorgesteld wordt ook om ‘toezicht en beheer’ toe te voegen aan de normen. Voor bewoners houdt dat onder andere in dat bij de grote locaties een beheerder beschikbaar is. Voor omwonenden moet er in elk geval een aanspreekpunt bij de verhuurder bekend zijn. Ook wordt de staat waarin de locatie verkeert in de toekomst gecontroleerd. “Het advies is vergaand en het zal nog veel voeten in de aarde hebben om alles te realiseren, maar het signaal van alle partijen is duidelijk: controles per pand en scherpere normen zijn gewenst om de kwaliteit van huisvesting voor de arbeidsmigrant te garanderen. Daar gaan we hard voor aan de slag en wij zijn voornemens periodiek een update te geven”, stelt Karssen.

Bron: SNF

Van de redactie:

Hiermee komt SNF tegemoet aan de wens van de ABU. Eerder deze maand kwam de brancheorganisatie met een voorstel om ‘de uitzendbranche een kwalitatieve impuls te geven’. Een van de voorgestelde maatregelen van de ABU is een 100%-controle voor huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten.

Frank van Gool (OTTO Work Force) pleitte onlangs in Flexmarkt eveneens voor verplichting van het SNF-keurmerk. Ook volgens Van Gool moet er een jaarlijkse keuring komen van alle panden waar arbeidsmigranten wonen en het landelijk verplicht stellen van het keurmerk. “Het SNF-keurmerk moet als minimumvereiste worden ingevoerd door alle gemeenten voor het toestaan van arbeidsmigrantenhuisvesting.”

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer