ABU: maatregelen tegen malafide uitzenders

1

De ABU komt met voorstellen om de uitzendbranche een kwalitatieve impuls te geven. Deze maatregelen moeten leiden tot een sluitende aanpak waarbij malafide uitzenders worden uitgebannen.

In een artikel op de eigen website stelt ABU-directeur Koops dat er te veel uitzendbureaus zijn.Toen in 1998 de uitzendvergunning werd afgeschaft, was het doel om de marktwerking te verbeteren en de administratieve lasten te verlagen. Maar het doel was niet om ruim 14.000 uitzendbureaus te laten ontstaan. Die groei is doorgeschoten.

ABU-directeur Jurriën Koops

Als gevolg van de groei van de branche is volgens Koops dat het aantal malafide uitzendbureaus sterk is toegenomen. Om dat aan te pakken pleit de ABU-directeur niet voor meer regels, maar wel voor een betere handhaving. “Je moet concluderen dat de handhaving volstrekt tekortschiet en opdrachtgevers onvoldoende geprikkeld worden om zaken te doen met bonafide uitzenders”, zegt Koops, die stelt dat hierdoor uitzendbureaus straffeloos malafide kunnen zijn. “De pakkans is laag, er is te weinig controle en de sancties zijn onvoldoende. Daardoor kan er een groep van veelplegers bestaan die we maar niet uit de markt krijgen.”

Maatregelen tegen malafide uitzenders

De ABU wil malafide uitzenders bannen uit de branche en komt daarvoor een voorstel voor een stevige kwaliteitsimpuls voor de uitzendsector die bestaat uit de volgende zes maatregelen:

  1. De introductie van een waarborgsom van ten minste 100.000 euro bij de start een uitzendonderneming. Zo’n waarborgsom kan dienen voor de betaling van belastingen en premies, maar ook voor verschuldigd loon. Bij een bewezen ‘track record’ kan zo’n som weer vrijvallen.
  2. Strengere controles. De ABU pleit ervoor om alle uitzendondernemingen ten minste één keer in de drie jaar te controleren. Koops: “Voor het deel van de branche dat bij de SNA is aangesloten, moet de SNA dat doen. Voor uitzendbureaus die niet onder SNA vallen, en dat zijn er ruim 10.000, ligt die taak bij de Inspectie SZW.” Voor die controletaak moet de Inspectie echter wel meer menskracht krijgen, benadrukt Koops. “Die capaciteit is nu, zelfs na de recente uitbreiding, ontoereikend. Jaarlijks verliezen ruim 500 uitzenders het SNA-certificaat. Die worden niet standaard gecontroleerd. Die bedrijven moeten eigenlijk allemaal binnen drie maanden controle krijgen van de Inspectie. Een lik-op-stukbeleid dus. Maar dat betekent wel dat er inspecteurs bij moeten.”
  3. Een hitlist van de top-100 malafide veelplegers. Koops: “Voor deze veelplegers moet er een persoonsgerichte aanpak komen, inclusief een bestuursrechtelijk verbod, zodat deze malafide ondernemers niet meer in de markt actief kunnen zijn. SNCU, SNA en de Inspectie moeten daar gezamenlijk in optrekken en de mogelijkheden voor onderlinge informatie-uitwisseling moeten worden verruimd.”
  4. Een 100%-controle voor huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Koops. “Het SNF-keurmerk is nu een ondernemerskeurmerk. Wij willen dat omvormen tot een huisvestingskeurmerk, zodat alle huisvestingslocaties in Nederland onder de controle van SNF vallen. Deze stap helpt ook om uitzenden en huisvesting te scheiden en de huisvestingsmarkt te professionaliseren.”
  5. Verplicht gebruik van een G-rekening voor niet-SNA-gecertificeerden. Koops: “De Tweede Kamer heeft dat eerder besloten, maar er is nog geen uitvoering aan gegeven. Ondernemingen vinden zakendoen via zo’n rekening niet aantrekkelijk vanwege de administratieve lasten. Het is daardoor een prikkel om zich aan te sluiten bij SNA.”
  6. Een meldingsplicht voor opdrachtgevers die werken met niet-gecertificeerde uitzendondernemingen. Koops: “Je kunt daarbij denken aan een melding in het accountantsverslag en bij het medezeggenschapsorgaan, waardoor het transparant wordt met wat voor partij er zaken gedaan wordt.” Hiermee hoopt de ABU bedrijven te stimuleren om te kiezen voor een bonafide uitzender.

Lees ook: Certificering uitzendbureau? Altijd doen!

Markt en overheid

“Ik ben ervan overtuigd dat dit een sluitende aanpak is waarmee je de branche weer gezond kunt maken en malafiditeit een serieuze slag kunt toebrengen”, zegt Koops, die wel benadrukt dat het tegengaan dit een gezamenlijke inspanning moet zijn van de sector en de overheid. “Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van branche en overheid. Daarbij moeten wij kijken naar hoe we SNA nog beter en meer onderscheidend kunnen maken. Samenwerking tussen SNCU en SNA enerzijds en de Inspectie SZW en de Belastingdienst aan de andere kant blijft voor de ABU cruciaal. Want de markt kan het niet alleen, maar de overheid kan het ook niet alleen.”

Bron: ABU

In de eerstvolgende uitgave van Flexmarkt die begin februari verschijnt staat een artikel over wat er moet gebeuren om het imago van uitzenden te verbeteren. De maatregelen die de ABU nu voorstelt komen daarin ook aan bod. Flexmarkt ontvangen?

Lees ook: Van Gool (OTTO) wil herinvoering uitzendvergunning

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

Reageer