Uitzendbeding of ontbindende voorwaarde?

0

Een uitzendbureau beëindigt de arbeidsovereenkomst met een kasmedewerker omdat het teeltseizoen eindigt.

 

Dat mag van de kantonrechter. De bepaling in het contract over ontslag bij einde van het teeltseizoen is een duidelijke ontbindende voorwaarde.

De situatie

Een uitzendkracht die in de kastomatenteelt werkt, heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 januari 2010 tot 23 december 2010. In de arbeidsovereenkomst staat dat de overeenkomst eindigt bij het einde van het teeltseizoen.

Op 15 oktober krijgt de werknemer een brief van het uitzendbureau waarin staat dat zijn arbeidsovereenkomst eindigt op 18 oktober omdat dat het teeltseizoen dan eindigt. Hij is het daar niet mee eens en maakt aanspraak op loondoorbetaling tot 23 december.

De vordering

De werknemer vindt dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd op 18 oktober maar pas op de overeengekomen datum – 23 december. Het beding over het einde van het teeltseizoen is in zijn ogen een uitzendbeding (art. 7:691 BW) en dat mag alleen in de eerste 26 weken van de arbeid worden toegepast.

Het verweer

Het uitzendbureau geeft aan dat de bepaling is opgenomen omdat het moment waarop het teeltseizoen eindigt, varieert per seizoen en per teler. Op 18 oktober is niet alleen de overeenkomst met de werknemer in kwestie geëindigd maar ook met 16 anderen.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat het hier om een rechtsgeldige ontbindende voorwaarde gaat: een ontbindende tijdsbepaling die niet afhankelijk is van de werkgever maar van de tomatenplanten. Op het moment dat de tomatenplanten geen tomaten produceren eindigt het teeltseizoen en dat is een zekere gebeurtenis. Het is niet van belang dat het teeltseizoen niet bij iedere teler op hetzelfde moment eindigt. De arbeidsovereenkomst is op 18 oktober rechtsgeldig geëindigd en de werknemer heeft geen recht op loon na die datum.

Bron:
LJN BP7367
, Kantonrechter Groningen
Uitzendovereenkomst, ontbindende voorwaarde
Kort geding, 27 januari 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer