Uitzenders, investeer in scholing en doorstroom medewerkers

0

Nu ook de arbeidsmarkt voor intercedenten de komende jaren krapper wordt, zullen uitzendondernemingen meer moeite moeten doen het personeel langer vast te houden. Dus meer investeren in duurzame ontwikkeling, scholing en interne doorstroming.

Dat blijkt uit het onderzoek Sectoranalyse Duurzame inzetbaarheid uitzendsector dat ABU, De Unie, de NBBU en SEU (Stichting Examens Uitzendbranche) gezamenlijk hebben laten uitvoeren naar de duurzame inzetbaarheid van ‘vaste medewerkers’ in de uitzendbranche. Dit zijn medewerkers in dienst van de uitzendondernemingen zelf, namelijk intercedenten, mid- en backofficemedewerkers, medewerkers op de hoofdkantoren en hun managers. Daarvan zijn er ongeveer 21.400 in ons land (incl zzp’ers).

Markt is jonge en dynamisch

Bijna tweederde (63%) van hen is jonger is dan 35 jaar en het merendeel werk fulltime. De verblijfstijd van de intercedent is – zeker ten opzichte van andere sectoren – relatief kort. Bij grote bureaus zo’n 2,5 jaar, bij middelgrote en kleine bureaus is dat met bijna 4 jaar wat langer. Backofficeprofessionals werken gemiddeld een jaar langer bij een uitzendonderneming.

Weinig doorstroom

Er is weinig doorstroom naar hogere functies. Hoewel er sprake is van een hoge werkdruk, is dit niet de voornaamste reden om een andere baan te zoeken. Voor zowel intercedent als backofficeprofessional vormen andere ambities de voornaamste motivatie om een andere baan te accepteren.

Persoonlijk en data-gedreven

Uit het onderzoek blijkt ook dat persoonlijke dienstverlening (nog) belangrijker wordt, waarbij de intercedent in de toekomst in toenemende mate data-gedreven zal werken. Het is in dit perspectief begrijpelijk dat de intercedent en backofficeprofessional kennis van (up-to-date) wet- en regelgeving, communicatief vaardig en stressbestendigheid (omgaan met hoge werkdruk) als voornaamste competenties benoemen.

 

seu scholing
Bron: Sectoranalyse Uitzendbranche (SEU)

Duurzame inzetbaarheid

Naar veel aspecten van duurzame inzetbaarheid gaat op bedrijfsniveau binnen uitzendbureaus al de nodige aandacht uit, zo stelt het onderzoek. De opeenstapeling en toenemende complexiteit van wet- en regelgeving heeft effect op het vaste personeel en wat er van hen gevraagd wordt in termen van kennis, vaardigheden en competenties.

Een grote meerderheid van deelnemende werkgevers en werknemers verwacht dan ook dat de behoefte aan scholing op het gebied van wet- en regelgeving toe gaat nemen. Deze conclusie sluit aan bij de bevindingen uit het eerdere onderzoek naar permanente educatie.

Interne doorstroom

Nu ook de arbeidsmarkt voor intercedenten de komende jaren krapper wordt, zal de uitzendsector meer moeite moeten doen het personeel langer vast te houden. Dit vraagt om meer aandacht voor een Leven Lang Ontwikkelen en arbeidsmobiliteit binnen de sector. Het wordt, zeker met het oog op een slinkend aanbod van afgestudeerden, steeds belangrijker aan loopbaanplanning binnen het eigen bedrijf of binnen de sector te werken.

Volgens het onderzoek draagt scholing bij aan de verlenging van de verblijfsduur in de branche. Er zijn voor werkgevers op dit vlak kansen als zij meer aandacht besteden aan de (communicatie over) interne doorstroom binnen de eigen organisatie. Hier ligt een belangrijke rol voor de HR-adviseur, die meer aandacht kan vragen voor – en geven aan personeelsplanning.

Oproep

Op basis van de resultaten uit het onderzoek wil SEU in 2022 werkgevers in de flexbranche inspireren om ook voor de vaste medewerker duurzame inzetbaarheid (hoger) op de agenda te plaatsen. SEU roept uitzendbedrijven op zich te melden als zij een mooi voorbeeld hebben van de toegevoegde waarde van duurzame inzetbaarheid voor hun medewerkers. De bijdrage kunt u mailen naar b.kramer@seu.nl

Bekijk hier de infographic van de sectoranalyse Duurzame inzetbaarheid uitzendsector

 

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer