Werkgevers maken zich zorgen om vergrijzing

0

Werkgevers zien het opvangen van de vergrijzing als grootste uitdaging voor hun bedrijf in de komende jaren. Werving heeft nauwelijks nog de aandacht. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête onder bezoekers van de UWV Werkgeverscongressen.

Op de vraag ‘Wat is volgens u de belangrijkste uitdaging voor uw bedrijf in de komende jaren?’, scoort vergrijzing met 45 procent het hoogst. Dat is meer dan vorig jaar, toen 40 procent zorgen had over het ouder wordende personeelsbestand. Behoud van personeel (26 procent) en opleiden (19 procent) hebben duidelijk minder aandacht. Werving, tenslotte, wordt door slechts 12 procent genoemd. Vorig jaar vond nog 17 procent werving de belangrijkste uitdaging.

De uitkomsten van de enquête laten zien dat werkgevers negatiever zijn over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt dan een jaar geleden. Slechts 29 procent verwacht een toename van de vraag naar personeel in 2013. Vorig jaar dacht nog bijna de helft van de mensen dat de vraag naar mensen zou toenemen. 26 procent van de werkgevers verwacht een afname van de vraag naar personeel (vorig jaar 22 procent) en 45 procent denkt dat er geen grote veranderingen zullen zijn.

Bijna 2000 werkgevers hebben de enquête ingevuld.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer